28.02.2024

Избори в ЕС: Индустрията за сигурност подчертава 5 приоритета в нов Манифест

С предстоящите европейски избори през юни 2024 г. ЕС ще има нов парламент и нова комисия. По този повод CoESS (Европейска конфедерация на частните компании за сигурност), чийто член е НАФТСО представляващ България, представя днес манифест с 5 ключови препоръки, които да направят ЕС по- социален, привлекателен, устойчив, иновативен и конкурентоспособен. При определянето на тези приоритети CoESS подчертава ролята на сигурността като средство за подпомагане на бизнеса, икономиката и обществото като цяло и по този начин се надява, че Манифестът ще ръководи обновените Европейски парламент и Комисия през следващите пет години.

Предстоящите избори ще определят курса на ЕС през следващите пет години и са много важни за индустрията за сигурност: рядко европейското законодателство е имало такова въздействие върху индустрията за сигурност както беше при сегашния парламент и комисия. Това варира от Директивата на ЕС относно устойчивостта на критични субекти спрямо Закона за ИИ на ЕС, Закона за данните на ЕС, Стратегията на ЕС за дронове 2.0 и множеството нови правни рамки в социалните политики. В резултат на настоящия законодателен мандат, охранителните компании ще трябва да спазват много нови европейски закони.

Повишеният акцент върху сигурността и устойчивостта в законодателството на ЕС показва важността на сигурността като фактор за бизнеса, икономиката и обществото като цяло. Ето защо е изключително важно Институциите на ЕС да обръщат внимание на препоръките на индустрията за сигурност за следващия законодателен период.

За тази цел CoESS публикува днес Изборен манифест на ЕС с набор от 5 холистични (обобщени) препоръки за това как да създадем по-сигурна Европа във всичките й измерения:

  1. За социална Европа: CoESS призовава за по-добро насърчаване на социалния диалог и преразглеждане на директивите на ЕС за обществените поръчки, за да се гарантира, че публичните средства се изразходват за честна работа, условия и качествени услуги.
  2. За привлекателна Европа: ЕС трябва да засили важни инициативи за справяне с недостига на работна ръка и повишаване уменията им. CoESS също призовава за препоръка на Съвета на ЕС за улесняване на трансграничните проверки на персонала по сигурността в рамките на ЕС.
  3. За устойчива Европа: CoESS прави предложения за насърчаване на съществуващите стандарти за качество на услугите в сигурността на ниво ЕС и в подкрепа на рамките на публично-частното партньорство между фирмите от частните услуги за сигурност и държавните институции.
  4. За иновативна Европа: правото на ЕС следва да подкрепя и насърчава иновациите в основните услуги като охранителната индустрия – например при използването на технически системи за сигурност и дронове. Освен това има инициативи необходими за насърчаване на AI грамотността.
  5. За конкурентоспособна Европа: През следващия законодателен период е важно да се направи ефективна оценка на кумулативното въздействие на законодателството на ЕС върху конкурентно способността и заетостта и, ако е необходимо, предприемете коригиращи действия.

С Манифеста CoESS потвърждава ангажимента си да продължи да бъде ключов партньор на Европейския парламент и Комисията. За да подкрепи ЕС при формулирането на бъдещи политики за сигурност, CoESS ще продължи да прави ценни предложения за по-добро регулиране и обмен на най- добри практики чрез дейността си в експертните групи на Европейската комисия, социалния диалог и стандартизацията.

Относно CoESS: CoESS, чийто член е НАФТСО представляващ България, действа като Европейски социален партньор и е представител на частната охранителна индустрия, покривайки 22 държави в Европа, представляващи 45 000 компании с 2 милиона частни служители по сигурността. Частните охранителни услуги предоставят широка гама от услуги, както за частни, така и за обществени клиенти, вариращи от съоръжения на критичната инфраструктура до обществени пространства, националните правителства и институционални сгради на ЕС. Основната цел на CoESS е да представлява и подкрепя растежа на индустрия, която предоставя решения с високо качество и професионализъм, фокусирани върху подбора и развитието на квалифициран персонал и технологии.