27.02.2024

ВУЗФ и КРИБ ще работят заедно за укрепване на сътрудничеството между образованието и бизнеса

Как да развиват още повече сътрудничеството си с цел академичното образование да отговаря на реалните потребности на бизнеса обсъдиха ректорът на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) проф. д.ю.н. Борис Велчев и изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов на среща в централата на КРИБ.

Обсъдени бяха възможностите за обучение на кадри от бизнеса и провеждане на стажове на студентите от ВУЗФ в компаниите членове на КРИБ. Проф. Велчев подчерта, че академичната политика на висшето училище е насочена към осигуряване на високо качество на обучението и успешна професионална реализация на студентите чрез поддържане на много добро сътрудничество с бизнеса. Той представи новите бакалавърски, магистърски и докторски програми на ВУЗФ в областта на финансовия и нефинансов сектор и посочи, че около 90% от завършилите висшето училище започват работа по придобитата специалност в банки, застрахователни, осигурителни и търговски дружества.

Изпълнителният директор и член на УС на КРИБ Евгений Иванов представи възможностите на Конфедерацията в областта на взаимодействието между бизнеса и образованието и благодари на ректора проф. Велчев, бивш председател на Конституционния съд, за активното сътрудничество и членство на ВУЗФ в КРИБ. Беше поет ангажимент да се развива партньорството с цел реализиране на студентите от ВУЗФ в тяхното кариерно развитие във фирми, членове на КРИБ, както и да бъде предоставяна информация за това от какви точно нови учебни програми и нови направления има нужда бизнесът.