27.11.2014

Кирил Домусчиев е новият председател на КРИБ

Общото събрание избра 11 нови членове на Управителния съвет

Годишното общо събрание на членовете на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ се проведе на 27 ноември 2014 г. в София Хотел Балкан (Шератон).

В началото на събранието членовете на КРИБ бяха поздравени от вицепремиера по европейските фондовете и икономическата политика Томислав Дончев. "Основните принципи, които правителството има амбиция да следва, са устойчивото политическо и социално развитие, умните инвестиции, устойчивата бизнес среда и гарантирането на сигурно бъдеще и визия", заяви вицепремиерът пред делегатите на Общото събрание на КРИБ. По думите на Дончев следването на тези принципи е гаранция, че държавата няма да прави резки завои, че ще се знае посоката на развитие на страната, което ще даде възможност на бизнеса да планира. Вицепремиерът поднесе извинения заради невъзможността на премиера Бойко Борисов да присъства на Общото събрание.

"Минимумът, който ви дължи държавата, е сигурност за парите, инвестициите, работниците, активите", обърна се вицепремиерът към членовете на КРИБ. "След това можем да говорим за инфраструктура, данъци, квалификация на работната сила, нивото на административно обслужване и качество на законодателството", продължи Томислав Дончев.

Той посочи, че без минимална сигурност, че България е предвидимо място, където да правиш бизнес не е опасно, няма как да се започне разговор по останалите теми. "Преди по-малко от месец можеше да се обединим на базата на интереси, избрахме да се обединим на базата на политики и принципи, и ви моля, ако някога изменим на този принцип, да ни го напомните", призова Томислав Дончев. "Поемаме ангажимент заедно с Вас да изработваме решенията, поне тези, които са свързани с вашата успешна работа", каза в заключение вицепремиерът Дончев.

Огнян Донев направи кратък отчет на четирите години, през които е бил председател на КРИБ. "Преди всичко смятам за много важно, че нашият общ дом – сградата на КРИБ, в която бяхме новодомци през 2010 г., се напълни със съдържание", каза Огнян Донев. Той благодари на колегите си, които недвусмислено са го подкрепили и са му дали доверието си в труден момент – през ноември 2012-а година, преизбирайки го за председател. Той пожела на следващия председател да продължи и да стигне още по-нагоре и да направи така, че гласът на българския бизнес да бъде още по-силен и още по-добре чуван и разбиран от обществото.

Бяха обсъдени и приети отчета на УС за дейността на КРИБ за периода октомври 2013 – октомври 2014 г., финансовия отчет на сдружението за периода октомври 2013–октомври 2014 г., проектобюджета на КРИБ за 2015 г. и отчета на Контролния съвет на КРИБ за периода октомври 2013 –октомври 2014 г.

Общото събрание извърши промени в съставите на Управителния и на Контролния съвети на КРИБ поради изтекли един или два двугодишни мандати на част от членовете им. Нови 11 души бяха избрани на мястото на членовете на УС с приключили два мандата, сред които и досегашният председател Огнян Донев. Шестима с изтекъл един мандат бяха избрани повторно в 27-членния ръководен орган на КРИБ.

За нови членове на УС на КРИБ бяха избрани /по азбучен ред/:
Димитър Димитров – Софарма Трейдинг АД
Димитър Смиленов – Адвокатско дружество "Колчева, Смиленов, Коев и партньори"
Драгомир Кузов – Веломания ЕООД
Елина Друмева – Абритес ООД
Ивайло Пенчев – Уолтопия ООД
Иван Бойков – Камара на строителите в България
Иван Вутов – Геотрейдинг АД
Кирил Домусчиев – Хювефарма АД
Никола Добрев – КЦМ АД
Теодор Захов – Икономедиа АД
Тим Курт – Аурубис България АД

За втори двугодишен мандат като членове на УС бяха избрани /по азбучен ред/:
Бертрам Ролман – Пирин Текс Продакшън ЕООД
Милчо Боров – Кантек ЕООД
Румен Янчев – ЗПАД Булстрад Виена Иншурънс Груп
Стоян Желев – София Франс Ауто ЕООД
Теодор Осиковски – Енергоремонт Холдинг АД
Христо Илиев – Ей Джи Кепитъл АД

Останалите членове на УС, които продължават своя мандат, са /по азбучен ред/:
Ангел Желязков – Параходство Български морски флот АД
Валентин Златев – Лукойл България ЕООД
Иван Кралев – Хидроизомат АД
Миролюб Столарски – Бълг. асоциация на сдруженията от автомобилния транспорт /БАСАТ/
Петко Николов – Пътстрой-92 АД
Петър Иванов – Солитрон СД
Петя Димитрова – Юробанк България АД
Пламен Бобоков – Приста Ойл АД
Стоян Ставрев – Българска консултантска организация ЕООД
Христо Христов – Дискордиа АД

За нови членове на Контролния съвет на КРИБ бяха избрани:
Димитър Белелиев – Централна енергоремонтна база ЕАД
Изабела Джалъзова – РСМ Би Екс ООД
С продължаващ мандат в Контролния съвет е Красимир Славчев – Ес Си Ес Франчайз АД.

Поради изтичане на двата последователни двугодишни мандата на Огнян Донев като председател на КРИБ, новият Управителен съвет проведе избор на нов председател. Изпълнителният директор на Хювефарма АД Кирил Домусчиев бе избран за председател на КРИБ единодушно, с ръкопляскане. "Учил съм се и продължавам да се уча от Огнян Донев как да бъде ръководен КРИБ", каза при обявяването на избора му Кирил Домусчиев, който преди това е бил два пълни мандата член на управителния съвет на КРИБ. Той продължи метафората на бившия председател за сградата на КРИБ: "Надявам се, че под ръководството на новия Управителен съвет и на моето председателстване ще бъде довършен изкопът за построяването на една нова красива сграда", каза Кирил Домусчиев. "КРИБ претърпя сериозно развитие, което за нас е гордост, но и задължение. Има много ниши и възможности за растеж и ще разчитам много на вашата помощ", обърна се новият председател към членовете на КРИБ. Той ги прикани да представят вижданията си за развитието на организацията. "КРИБ се превърна в силна, обществено значима организация и иска да участва във всички реформи, които предстоят, и се надяваме управляващите да се вслушват в нашето мнение", каза още новият председател.

За заместник-председатели на Управителния съвет на КРИБ бяха избрани /по азбучен ред/:
Димитър Димитров – изпълнителен директор на Софарма Трейдинг АД
Иван Бойков – изпълнителен директор на Камара на строителите в България
Иван Вутов – изпълнителен директор на Геотрейдинг АД
Стоян Желев – изпълнителен директор на София Франс Ауто ЕООД
Христо Илиев – главен изпълнителен директор на Ей Джи Кепитъл АД

Членовете на новия и на досегашния Управителен съвет на КРИБ си направиха обща снимка.