30.09.2016

КОКА-КОЛА ХБК с нови цели за устойчиво развитие

Седемте нови цели, които компанията планира да изпълни до 2020 г., са насочени към намаляване на въздействието върху околната среда, подобряване ефективността на производството и развитието на общностите и работа в подкрепа на 17-те глобални цели за устойчиво развитие на ООН

Кока-Кола ХБК, която по-рано този месец бе обявена за световен лидер в устойчивото развитие в категория „Напитки“ в класацията на Дау Джоунс (DJSI), представи новите си цели за устойчиво развитие.

До 2020 г. компанията възнамерява да:

  • използва 40% от общата енергия от възобновяеми и чисти енергийни източници;
  • рециклира мин. 40% от опаковките на продуктите си на пазара;
  • въведе използването на рециклирани (или произведени от възобновяеми материали) РЕТ опаковки, които ще представляват мин. 20% от общото количество, лансирано на пазара;
  • намали количеството на първични опаковки с 25% на литър произведена напитка;
  • сертифицира над 95% от основните селскостопански суровини в съответствие с водещите принципи за устойчиво земеделие на системата на Кока-Кола;
  • инвестира поне 2% от своята годишна печалба, преди данъчно облагане, в обществото;
  • удвои броя на служителите, които участват в доброволчески инициативи през работно време, като достигне 10%.

Седемте нови цели надграждат първоначалните ангажименти за 2020 г, обявени миналата година, за намаляване на консумацията на вода и интензивността на преките въглеродни емисии на компанията съответно с 30% и с 50%.

През последните няколко години Кока-Кола ХБК намали използването на вода с 2.1 милиарда литра, което се равнява на чаша вода за всеки човек на планетата. За последните пет години глобалният въглероден отпечатък от продуктите на компанията бе намален с 1.07 млн. тона, като резултат от инвестирането в нисковъглеродни технологии и технологии за енергийна ефективност. Това се равнява на годишните емисии на парникови газове на над 200 000 леки автомобила.

През 2015 г. компанията инвестира 8.2 млн. евро – 2.3% от печалбата си преди данъчно облагане, в подобряване на благосъстоянието на общността, опазване на околната среда и водите, развитие на младежта, в партньорство с над 230 неправителствени организации.

Димитрис Лоис, главен изпълнителен директор на Кока-Кола ХБК, каза: „Амбициозните цели, които обявяваме днес, отразяват нашия ангажимент да сътворим по-добро бъдеще за нашите служители и за общностите, на които служим. Те са част от цялостната ни стратегия, която издигна Кока-Кола до лидерската позиция за устойчивост сред компаниите за напитки и която показа решителността ни да развиваме бизнеса си отговорно, успешно и продължително.“