06.10.2016

КРИБ сключи споразумение за сътрудничество с УНСС

"Считам, че дори и без споразумение, партньорството между КРИБ и УНСС има своята история и традиции", каза председателят на КРИБ Кирил Домусчиев по време на подписването на споразумението за сътрудничество между КРИБ и Университета за национално и световно стопанство. "Това споразумение дава рамката. В него подробно са описани всички дейности, които ние заедно ще реализираме и ще се стремим да реализираме на партньорски начала. С прости и ясни думи – целта е българската икономика е да получава специалисти, млади хора, които могат да се реализират в България. С едно солидно образование, точно профилирано и насочено към нуждите и на българската икономика, и на европейската икономика".

По думите му,  бизнесът страда през последните 10-тина години и проблемът става все по-голям. Председателят на КРИБ добави, че вече водещ проблем за българската индустрия е качеството на образованието и нуждата от подходящи специалисти. Той изтъкна, че вече от знайни и незнайни учебни заведение излизат специалисти, но в крайна сметка те не намират своето приложение в българските предприятия.

„В момента в КРИБ, като най-голяма работодателска организация, все повече това е най-обсъжданата тема. Всички компании, наши членки, насочват вниманието си към този проблем и се опитваме чрез сътрудничеството с водещи университети и правителството да търсим една по-сериозна и кардинална реформа, която да даде възможност образователната система да дава подходящите кадри за нашите предприятия", обясни Кирил Домусчиев. „Имаме нужда от добри икономисти и инженери", подчерта той. И обяви, че до края на годината ще бъдат обсъдени промени, които да бъдат представени пред законодателната власт.

„Днес ще скрепим в договор дългогодишното сътрудничество между най-голямата работодателска организация в България и Университета за национално и световно стопанство“, каза ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев по време на подписването на споразумение за сътрудничество с КРИБ. „Ние сме от поканените участници и основатели на една от сериозните инициативи в областта на икономиката – институционализирането на Академия „Икономика“ по инициатива на КРИБ преди 2 години, по която на практика КРИБ протегна ръка на университетите“, припомни проф. Статев и допълни, че УНСС е един от университетите, които участват в тази инициатива. „КРИБ ни оказва и много голяма помощ при разработването на проектите за усъвършенстването на плановете и учебните програми в двете ни основни направления – „Икономика“ и „Администрация и управление“, поясни ректорът. „С помощта на фирмите членки на КРИБ ние постигнахме много сериозни резултати от гледна точка на това да отговорим на очакванията на бизнеса – какво съдържание да имат учебните планове и програми, по които се обучават студентите“, добави той.

Стана ясно, че предстоят още много съвместни дейности между КРИБ и УНСС. „Предстои да изработим едно общо становище на висшите училища и бизнеса, за да кажем какво искаме от държавата в областта на висшето образование, където проблемите са изключително много“, подчерта ректорът на УНСС. По думите му има още много неща в Закона, които трябва да се пипнат, така че бизнесът да влезе още по-силно и реално във висшите училища. "До края на годината ще имаме такова развитие", увери проф. Статев.