20.02.2007

КРИБ и Агенция «Митници» ще си сътрудничат в помощ на бизнеса

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България организира на 20 февруари 2007 г. бизнес-обяд с гост-говорител г-н Асен Асенов, Директор на Агенция "Митници". Темата на разговора бе: "Единният вътрешен пазар, свободното движение на стоки и услуги и промените при прилагане на митническите процедури".

Г-н Асенов представи промените и новите предизвикателства пред Агенция "Митници" след влизането на България в Европейския съюз. Той и ръководните служители от неговия екип отговориха на много въпроси, поставени от членовете на КРИБ. Г-н Асенов потърси помощта на КРИБ при разработването на новите процедури и представянето им пред бизнеса. От своя страна директорът на Агенция "Митници" пое ангажимент да оказва съдействие на членовете на КРИБ.