16.03.2016

КРИБ и ДЕИК ще си партнират с цел увеличаване на стокооборота между България и Турция

Представителна делегация на Съвета за външноикономически връзки на Република Турция /DEIK/ и представителна делегация на КРИБ проведоха среща на 16 март 2016 г. в централата на конфедерацията.

Председателят на КРИБ г-н Кирил Домусчиев приветства делегацията на ДЕИК и представи мисията и приоритетите в дейността на конфедерацията. Той изтъкна, че в КРИБ членуват някои от най-големите турски инвеститори в България като Алкомет АД, Тракия глас България ЕАД, Теклас България АД, Пластхим-Т ООД, Куш груп ЕООД, Д Банк, както и много други. Г-н Домусчиев  подчерта желанието и възможностите на КРИБ да улеснява контактите на своите членове с  турски компании с цел увеличаване на стокооборота между двете държави.

Г-н Осман Ак, съпредседател на Съвета за външноикономически връзки на Република Турция, благодари за срещата с КРИБ като най-голяма бизнес организация в България и посочи, че ДЕИК е най-голямата бизнес организация в Турция. Той подчерта, че членовете на делегацията на ДЕИК имат интерес и намерения да инвестират в България.

По време на срещата бяха обсъдени много възможностите за насърчаване на двустранния стокообмен между България и Турция и привличане на нови инвестиции в контекста на отпадналите санкции пред иранската икономика. Отправена бе покана делегация на КРИБ да посети Турция и да бъдат проведени двустранни бизнес срещи.

В срещата взеха участие г-н Фикрет Индже – председател на Българо-турската търговско-индустриална камара, г-н Едис Емре – заместник-председател на камарата, г-н Венцислав Венков – изпълнителен директор на Българо-турската търговска камара в гр. Шумен, г-н М. Емрах Сазак – главен търговски съветник в Посолството на Република Турция в Република България и г-н Октай Шаман – експерт в Посолството на Република Турция, както и представители на компании от следните сектори: металообработване и химическа промишленост, текстилна промишленост, информационни технологии и телекомуникации, производство на алуминиеви валцувани и пресовани изделия, финансов и банков сектор, фармация, преработка на мед и производство на електроенергия от ВЕИ, електроника, техническо обслужване на радио- и телевизионни станции, транспорт и логистика, и др.

От страна на КРИБ в срещата участваха г-н Евгений Иванов, изпълнителен директор на КРИБ, г-н Петър Иванов – член на УС на КРИБ и председател на БАИТ, г-н Андрей Делчев – член на УС на КРИБ и председател на Българската петролна и газова асоциация, представители на компаниите Енергоремонт Холдинг, Дискордия, на Национално сдружение на автобусните превозвачи и др.