13.05.2016

КРИБ изразява своята подкрепа за номинацията на Зорница Русинова

Във връзка с публичния интерес и очакванията в обществото да бъде чуто мнението на работодателите и синдикатите, КРИБ изразява своята подкрепа на номинацията на г-жа Зорница Русинова за поста министър на труда и социалната политика.

Познаваме г-жа Русинова  от дългогодишната й дейност в качеството й на зам.-министър на труда и социалната политика. През годините тя е доказала своя задълбочен професионализъм, познания и опит в специфичната област на социалното партньорство  и широкия обхват от дейности, които бяха под нейно пряко ръководство – политика на пазара на труда, трудово и социално право, доходи и демографска политика и европейските програми за финансиране.

Отчитайки доброто сътрудничество с г-жа Русинова през годините, изразяваме своята увереност, че предложената номинация ще допринесе за осъществяването на всички законодателни инициативи и действия, които вече бяха стартирани от ръководството на министерството, в което г-жа Русинова участваше.

Придобитият опит и доброто познаване на проблематиката ще позволят на г-жа Русинова незабавно и компетентно да пристъпи към изпълнение на правомощията си в това число извършване на предвидените реформи и провежданите от министерството политики.

Убедени сме, че компетентността и професионализмът на г-жа Русинова ще способстват за провеждането на разумна социална политика за намаляване на безработицата, засилване гъвкавостта и мобилността на пазара на труда. Притежаваният дългогодишен опит в управлението на програми и проекти ще допринесат за успешното изпълнение на ОП „Развитие на човешките ресурси”.