01.04.2009

КРИБ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА БФИЕК ОТНОСНО ЦЕНИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ подкрепя изцяло следните предложения на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), колективен член на КРИБ, относно цените на енергийните ресурси и техните тенденции.

Първото предложение е за коригиране на цените на газа от 1 април 2009 г. на нива, съответстващи на днешния пазар на нефтопродуктите. По разчетите на експерти намалението следва да бъде приблизително40 %, а не предлаганото от "Булгаргаз" малко повече от 10 %. Предложението за плавно поевтиняване на газа е напълно непазарно с всички произтичащи от това тежки последствия.

Второто предложение е от 1 април 2009 г. да се стартира пилотен проект за потребителите, участващи на пазара, за прогноза ден напред, а не седмични графици до средата на 2009 година. Необходимо е също така да се върне старият начин за изчисление на цената за недостиг – като средно претеглена от работещите в момента централи.

От БФИЕК напомнят в каква ситуация се оказаха предприятията след септември 2008 година. Световната финансова криза се превърна в икономическа криза в България. Поръчките за българска индустрия намаляха драстично. Цените паднаха и продажбите са на загуба. В същото време и през януари 2009 г. енергийните ресурси поскъпнаха – както газа, така и цената на електрическата енергия. На либерализирания пазар недостигът се заплаща по 270 лв/МВч. Банковите кредити също се отпускат при по-високи лихви. Едва ли има държава в ЕС, при която икономическата криза да е комбинирана с такава влошена бизнес среда.

През февруари Газпром обяви намаление на цените на газа за Европа. Цената на електроенергията в съседните на България страни се срина поради слабото търсене. Но това поевтиняване на енергийните ресурси не може да стигне до българската индустрия. При газа не съществуват работещи прозрачни механизми за бърза актуализация на пазарните цени. Все още остава напълно непрозрачна формулата, по която се изчислява цената на газа, правейки непредвидимо от страна на индустрията нивото на цените на един толкова важен енергоизточник. Също така следва да се отбележи, че и при електроенергията пазарът ни все още не е достатъчно развит, като му липсват редица пазарни механизми.