11.10.2016

КРИБ проведе дискусия "Прозрачност и ефективност на концесиите"

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ и списание „Икономика” организираха на 11 октомври дискусия на тема „Прозрачност и ефективност на концесиите в България”. Събитието е част от кампанията „Бизнес на светло” и се провежда в навечерието на приемането на новия Закон за концесиите.

В дискусията участваха  г-н Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика,  г-жа Теменужка Петкова – министър на енергетиката, г-жа Николина Ангелкова – Министър на туризма, г-жа Ивелина Василева – министър на околната среда и водите, г-н Делян Добрев – председател на парламентарната Комисия по енергетика, г-н Данаил Кирилов – председател на парламентарната Комисия по правни въпроси, г-н Петър Кънев – председател на парламентарната Комисия по икономическа политика и туризъм, г-н Александър Ненков – заместник-председател на парламентарната комисия по регионална политика, г-н Дончо Барбалов – зам.кмет на Столична община, както и много представители на компании, членуващи в КРИБ.

Председателят на КРИБ г-н Кирил Домусчиев откри дискусията. „Темата с концесиите е болна тема“, каза той. „Бизнесът има много проблеми и въпроси които очакват да бъдат разрешени със следващите нормативни актове, които трябва да бъдат приети. Дискусията днес е много важна и полезна, защото в такъв формат, когато присъстват ключови браншови организации, ключови предприемачи, министри, законодателна власт винаги намираме решения и се дават обещания, които се спазват. Винаги в открит диалог с министрите намираме правилните решения. Надявам се и днес да бъде така“, заяви още председателят на КРИБ.

„Иконoмическите отношения между държавата и частните оператори трябва да стъпят на една основа“, заяви вицепремиерът г-н Томислав Дончев по време на дискусията. „Първите отзиви от прилагането на новия закон за обществени поръчки са отлични. За да се завърши реформата естествена и финална стъпка е законът за концесиите“.

Вицепремиерът подчерта, че България има устойчиви примери с добива на подземни богатства, но няма нито една концесия за строителство.„Целта е да направим такъв закон, който кореспондира с истинската пазарна логика. Смятам, че успяхме да предложим точно такъв текст. На първо място защото е опит да се кодифицира различни законодателства в един текст и да се установят ясни правила, които да се следват от всички.

Г-н Томислав Дончев подчерта и ключовата роля на общините и кметовете в определянето на концесионери. „Всички администрации и кметове трябва да се научат да възлагат концесии по най-добрия начин. Бизнесът също трябва да извърви път, опитвайки се да излезе с най-добри предложения. Много спорове имаше за ограничителните срокове за концесиите. Всички изпускат, че срокът е важен елемент от състезанието. Имаме вътрешен механизъм който да кара участниците да предложат най-бърз срок. Цената също е обект на конкурентно състезание. Когато се дава концесията на някого, той е спечелил конкурса. Най-ценното достойнство на закона е че мобилизира конкуренцията“, каза в заключение вицепремиерът Томислав Дончев.

Министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова заяви, че действащите концесии за добив на подземни богатства са  511.  От януари до септември 2016 г. приходите от концесии са 127 млн. лева, при приходи от 74 млн. лева за цялата 2015 г. Министър Петкова допълни, че миналата година са подадени 11 сигнала за незаконен добив, наложени са санкции и е  уведомена прокуратурата. За справяне с проблема работи група експерти, включително от МВР и правосъдното министерство.

Министърът на туризма г-жа Николина Ангелкова информира, че 60 плажа се подготвят за отдаване на концесия. Утре приключва общественото обсъждане на промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, според които плажовете ще бъдат разпределени в четири категории. Плановете са законът за влезе в сила от 2017 г. Министър Ангелкова допълни, че по приетата нова методика за определяне на минималното концесионно възнаграждение е заложена тежест от 40% за предлаганата цена на чадър и шезлонг. 

Министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева посочи, че само 18% от ресурса на държавните находища на минерална вода се оползотворяват, а той е 3800 литра в секунда. В момента 42 общини стопанисват 63 държавни находища на минерална вода. За да си изградят общините нужната инфраструктура, МОСВ работи по национална програма за ефективно оползотворяване на минералните води. По програмата общините ще получат за проектите си 50% безвъзмездна помощ, а, ако теглят кредити, за останалите 50% от финансирането екоминистерството ще им покрие лихвите. 

Председателят на СД на „Минстрой холдинг“ г-н Николай Вълканов коментира, че концесионните такси в България са „равни или малко по-високи“ от тези в Европа.