26.06.2023

КРИБ участва в консултациите по доклада „Филантропия и корпоративна социална отговорност в ЦИЕ – България“

Проучването "Филантропия и корпоративна социална отговорност в Централна и Източна Европа – България" бе проведено през април и май 2023 г. от Social Impact Alliance for Central and Eastern Europe, Американската търговска камара в България (AmCham България) и "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков" (ДГКВ) с подкрепата на Google.org. 

Изпълнителният директор на КРИБ посл. Евгений Иванов беше поканен да участва в консултациите по изготвянето на доклада по методологията на индивидуални задълбочени интервюта, за което получи специална благодарност от Social Impact Alliance for Central and Eastern Europe – независим аполитичен мозъчен тръст.

Според изводите на доклада физическите лица и предприятията разполагат с все повече ресурси и проявяват все по-голяма готовност да се справят с най-належащите социални и екологични предизвикателства. Дружествата започват да работят по по-отговорен и устойчив начин, мотивирани от все по-осъзнатите служители, инвеститори и потребители. Данните показват, че 49% от българите вече са готови да плащат повече за продукти и услуги, предлагани от социално отговорни марки. Също така, компаниите все повече започват да прилагат отговорни и устойчиви практики, мотивирани от нарастващата информираност сред служители, инвеститори и потребители. Освен това, 50% от българите правят финансови дарения за социални каузи, като към момента годишният принос възлиза на 235 млн. лева (140 лева на дарител), 42% даряват продукти като лекарства и храни, а 32% от българите са участвали в доброволческа дейност през последните 12 месеца. 

Въпреки това филантропският потенциал на българското общество е много по-висок – при подходяща мотивация и премахване на пречките гражданите биха могли да даряват до 567 млн. лева за социални каузи годишно, което е над двойно повече отколкото даряват сега.

В интерес на всички нас е да разберем какво ограничава повишаването на социалната ангажираност на предприятията и физическите лица, с какви пречки се сблъскват, включително какви са данъчните и правните аспекти, както и какви са потенциалните инициативи, които биха могли да окажат положително въздействие върху тяхната ангажираност и за преодоляването на тези пречки. Авторите на доклада се надяват, че пречките и препоръките, изготвени в сътрудничество с организации, които оформят българската екосистема за социално въздействие, ще бъдат от полза за определяне на приоритетите и насочване на по-нататъшните действия.

Доклада на български и на английски език можете да свалите от следния линк: https://ceeimpact.org/bulgaria-philanthropy-and-csr-in-cee