01.07.2011

КРИБ участва в среща с парламентарната група на ГЕРБ

Ръководството на Парламентарната група на ГЕРБ се срещна с национално представителните работодателски и синдикални организации на 1 юли 2011 г. в зала "Запад" на Народното събрание. Бяха обсъдени предложенията на КНСБ за законодателни промени, целящи уреждането на редица трудови, синдикални и социални права. В срещата участваха председателят на КРИБ Огнян Донев и изпълнителният директор Евгений Иванов.

Председателят на ПГ на ГЕРБ Красимир Велчев  коментира след срещата, че промените не са самоцел и трябва да гарантират интересите и на работодатели, и на работници. ГЕРБ се ангажира да се търси начин за намиране на баланс на интересите между работодатели и бизнес. Надяваме се тези разговори да продължат, посочи г-н Велчев.

Синдикалистите искат да се направят промени в Наказателния кодекс, така че да се криминализира нарушаването на правото на сдружаване в синдикални и работодателски организации. От КНСБ настояват и за промени в закона за уреждане на колективните трудови спорове. Според синдиката в сегашния си вид този закон се разминава с Конституцията. Сред исканията за промени, гарантиращи правото на стачка, от "Подкрепа" изтъкнаха, че е необходимо работещите в МВР и МО да имат право да участват в синдикатите. КНСБ искат и промени в Кодекса на труда относно колективното трудово договаряне на браншово ниво, както и промени в Гражданския процесуален кодекс, като се върне текст, отпаднал по време на управлението на тройната коалиция – да се криминализира неплащането на трудови възнаграждения, като това да става с изпълнителен лист.

Председателят на КРИБ Огнян Донев посочи, че трябва и фирмите да имат право да изискват изпълнителен лист във вземанията си от държавата. Като основание той посочи забавянето на плащания от държавата по договора за обществени поръчки. КРИБ смята, че не е сега моментът, в условия на икономическа криза, да се вкарват трудовоправните отношения в една криминализирана рамка и че по-важно е преди това трябва да мине процедурата по преброяването на работодателските и синдикалните организации на национално равнище.

Депутатите от ГЕРБ призоваха бизнеса и синдикатите да изработят обща позиция, за да улеснят парламента в подготовката на предложения за законодателни промени.