06.11.2014

Новата Програма за бизнес визи на посолството на САЩ беше представена за първи път в КРИБ

На 6 ноември 2014 г. в конферентната зала в сградата на КРИБ се проведе информационна среща на тема "Дейности и услуги, предоставяни от отделите на посолството на САЩ в София".

Срещата беше открита от Н.П. Марси Б. Рийс, посланик на САЩ в България, която поздрави участниците, и от г-н Огнян Донев, председател на КРИБ, който приветства гостите и подчерта успешното сътрудничество между КРИБ и американското посолство в София.

За пръв път пред бизнеса бе представена новата Програма за бизнес визи, създадена за да насърчава и улеснява дейността на компаниите и инвестициите между България и САЩ.

Пред присъстващите членове на КРИБ бяха представени дейностите и услугите, предоставяни от ресорните отдели на посолството на САЩ в София, както и различни търговски, икономически, селскостопански и консулски въпроси.