12.11.2014

Открит бе Регионалният клон на КРИБ в гр. Перник

На 12 ноември 2014 г. в гр. Перник се проведе Учредителното събрание на регионалната структура на КРИБ за област Перник. Регионалният клон на КРИБ в гр. Перник бе открит официално от г-н Огнян Донев, председател на Управителния съвет на КРИБ, който отправи приветствие към учредителите и гостите на събитието.

Приветствия към участниците отправиха и г-н Евгений Иванов, изпълнителен директор на КРИБ, д-р Вяра Церовска и д-р Валентин Павлов, народни представители от района на Перник, г-н Пламен Алексиев, кмет на община Радомир, председателите на КРИБ Добрич и КРИБ Кърджали – г-жа Мария Кирилова и г-н Фахри Идриз.

В събитието взеха участие 50 представители на фирми от различни сектори на икономиката от региона, като официално учредители на КРИБ Перник станаха 30 от най-големите и влиятелни работодатели за областта.

В Управителния съвет на КРИБ Перник влязоха 5 дружества в това число: Петрол ДрагичевоЕООД, Радомир Метал Индъстрийз АД, Сами-М ЕООД, Димел ЕООД и Идеал Строй ООД. За председател на Управителния съвет на КРИБ Перник бе избран г-н Георги Милев, собственик на Петрол ДрагичевоЕООД, а за заместник-председател на сдружението бе избран г-н Пламен Бонев, председател на НС на Радомир Метал Индъстрийз АД.

Контролният съвет на новото сдружение "КРИБ Перник" включва трима членове: Адвокатско сдружение "Асенова, Якимова и Владимирова", АСЛ Машгруп ООД и Колхида Метал АД. За председател на Контролния съвет бе избрана г-жа Анжела Асенова от Адвокатско сдружение "Асенова, Якимова и Владимирова".

Основна цел на новата структура е да подпомага местния бизнес за решаването на проблемите на местно и регионално равнище и ефективно да защитава неговите интереси в партньорство с местната власт.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ – Гласът на българския бизнес ще подкрепя новото сдружение в процеса на постигане на общите цели и приоритети на бизнеса в България.
 

""""