28.08.2011

Огнян Донев: Сериозната индустрия не вдига заплати по график

Сериозната индустрия не вдига заплатите по график, а тогава, когато е възможно – изпреварващо, каза председателят на КРИБ Огнян Донев на 28 август 2011 г. в дискусия по БНР за увеличение на доходи, заплати, пенсии. Той напомни, че някои индустрии са вдигнали заплатите в началото на годината и няма да се включат в септемврийско-октомврийското увеличение. Според него за бюджетните заплати има шанс. Идват избори и правителството ще е по-благосклонно към всякакви искания, каза той.

Според президента на КНСБ Пламен Димитров заплатите трябва да се качат с поне 10%, а минималното възнаграждение да стане 290 лв. с необлагаем минимум около тази сума. Според Димитров бизнесът има нагласи за увеличение на заплатите още от тази есен с 10-15%, например в БМФ, "Алкомет" в Шумен, в Девненския комплекс. В някои браншове като добивната, фармацевтичната, химическата промишленост това вече било факт.

Според Огнян Донев веднага след изборите трябва да се пристъпи към преброяване на представителните работодателски и синдикални организации по нова методика. Тя трябва да включва клауза, че за целите на националния диалог фирмите трябва да упълномощават писмено тази работодателска структура, която желаят да ги представя на преговорите. Така ще се избегне т. нар. двойно представителство, някои организации могат да отпаднат, но диалогът ще е много по-конструктивен.

Социалният министър Тотю Младенов обяви, че предстои да се договарят окончателно минималните осигурителни прагове по професии и икономически дейности за догодина, а до 15 септември да се постигне съгласие за нов механизъм, по който да се определя минималната заплата.