30.09.2011

Росен Плевнелиев пред КРИБ: Стабилността ще бъде основен приоритет в работата на президентската институция

"Кандидатирам се за президент, защото имам визия за модерна България, защото вярвам, че България трябва да има своя дългосрочен план за развитие и не може да се рестартира на всеки четири години", каза кандидат-президентът на ГЕРБ Росен Плевнелиев, който заедно с кандидата за вицепрезидент Маргарита Попова се срещна с ръководството на КРИБ на 30 септември 2011 г. Това бе първата от поредицата срещи, които КРИБ ще проведе с основните кандидати за президент на България и за кмет на град София.

"България трябва да има своя план и да го развива с помощта на всички институции. България не може да работи ден за ден. Стабилността ще бъде основен приоритет в работата на президентската институция, защото без нея за каквато и да е икономика да работим нищо няма да се получи", каза кандидатът за президент на ГЕРБ. Плевнелиев припомни, че членовете на КРИБ представляват бизнеса, който създава над 70% от националния продукт. След това заяви, че ако бъде избран, негов основен приоритет ще бъде създаване на Национална програма 2020, подобряване на бизнес средата и реално обвързване на образователната система с нуждите на бизнеса. Според него Българската агенция за инвестиции трябва да получи по-различен статут, който да й дава право и възможности да има проактивна позиция за пряко договаряне с потенциални инвеститори и уточняване на конкретни параметри по бъдещи проекти.

Според Росен Плевнелиев българската икономика в момента се преструктурира – експортът отчита ръст, земеделието се развива с бързи темпове, влагат се реални пари в ключови сектори. Селското стопанство се очертава като водеща индустрия в близките години. Според кандидата за президент на ГЕРБ България трябва да развива сектори, които създават добавена стойност и посочи като пример земеделието, което от износ на сурови суровини трябва да се ориентира към готова продукция. Енергетиката е ключов сектор, който трябва да развие потенциала си, тъй като тук не влизат само изграждане на нови мощности, а трябва да се развият енергийните връзки със съседните страни и да се заложи на енергийната ефективност в жилищните сгради, което от своя страна ще доведе до намаляване с 50% на сметките на хората. Плевнелиев се обяви в подкрепа на създаването на национална енергийна борса. Обеща също, ако стане президент, да създаде към институцията съвет за икономическо развитие, който да е консултативен орган.

Председателят на КРИБ Огнян Донев посочи, че конфедерацията вече има подготвен пакет от мерки за подкрепа на светлия бизнес – тези работодатели, които си плащат всички данъци и осигуряват работниците си върху целите заплати.

Плевнелиев и Маргарита Попова категорично обявиха, че ще подкрепят активно съдебната реформа, така че да се преодолеят притесненията на външните инвеститори от корупцията и организираната престъпност у нас. Всяко назначение, което се прави в съдебната власт от президента, ще бъде прозрачно и аргументирано, заяви Плевнелиев.

След като отговориха на всички въпроси, поставени от членовете на КРИБ, Плевнелиев и Попова връчиха на Огнян Донев проект за нов европейски регламент, който се отнася до запора на сметки при трансгранични операции. "Всички бележки на КРИБ по проекта ще бъдат изпратени в Европейската комисия", обеща Маргарита Попова.