07.08.2020

Писмо от КРИБ Перник с искане за заповед за точно определени места за протести, изпратено до вицепремиера Томислав Дончев и министри

София, 07 август 2020 г.

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРОФ. КОСТАДИН АНГЕЛОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Г-Н ХРИСТО ТЕРЗИЙСКИ
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Г-ЖА ДEНИЦА САЧЕВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

В централата на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ постъпи писмо от регионалната организация на КРИБ в Стара Загора, което приложено изпращаме на Вашето внимание. 

Конфедерацията напълно подкрепя изложените в писмото искания и предложения, като считаме, че те са навременни и уместни.

С уважение,

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЧЛЕН НА УС НА КРИБ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ДО Г-Н ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ       
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА КРИБ

ОТНОСТНО: Искания на КРИБ Перник във връзка с разпространението на COVID – 19 и провежданите протести в гр. София и региони в страната

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

От името на КРИБ Перник се обръщаме към Вас с молба в намирането на приемливи за всички нас решения относно повишаване и засилване на мерки за превенция на COVID – 19 във връзка с доста разрасналото се в последните няколко седмици разпространение на заболяването, респективно броя на заболели лица.     

Град Перник е само на 20 км. От гр. София, много от живущите тук пътуват и работят в столицата, а нашата цел е превенция на здравето на всички, както и да не се стигне до масово разпространение на заразата в цели предприятия, търговски вериги, общински и държавни институции и т.н. в област Перник. Нашите искания и предложения към управляващия орган са да се издаде заповед за задължително носене на предпазни маски, спазване на дистанция и дезинфекция във всеки случай на струпване на повече от две лица в това число и масови мероприятия, събития и др. без значение дали са те на открито или закрито.

КРИБ Перник заявява своята позиция и уважава правото на гражданите да протестират мирно в защита на своите права. Това обаче не трябва да става с цената на грубо нарушаване на правата на жителите на страната както и е недопустимо да не се спазва Конституцията и законите на страната.

Молим да бъде издадена заповед за провеждане на протести на точно определени места, подходящи за целта и спазване на строги противоепидемични мерки като се и оказва контрол върху изпълнението на заповедта и се налагат санкции за нарушетелите.

С уважение,

Георги Милев
Председател на УС