25.03.2009

Председателят на КРИБ бe сред основните лектори на заседанието на групата на ЕНП – ЕД в София

Групата на ЕНП – ЕД дебатира в София по предизвикателствата пред икономиката. Основните теми на дискусията, която се провежда днес и утре, са икономическата криза, предизвикателствата пред регионалната политика и важната роля на малките и средни предприятия. Председателят на КРИБ Иво Прокопиев бе лектор по темата: "Запазване на постиженията на икономическия преход".

Като първи проблем за преодоляване председателят на КРИБ посочи тоталната загуба на доверие между банковите институции и между тях и икономическите агенти. Това заедно с липсата на координирани мерки за противодействие на кризата предизвиква и преориентиране към инвестиции, които се финансират приоритетно със собствен капитал (деливъридж). "България е най-уязвима от едно ново разделяне между страните от Нова и Стара Европа. Стане ли това, деливъриджът ще се задълбочи, а България е зависима от преките чуждестранни инвестиции", каза Иво Прокопиев. Според него не само България, но и останалите държави от Източна Европа трябва да получат ясен политически ангажимент и пътни карти за присъединяване към валутният механизъм ERM2 и последващо приемане на еврото като основна валута.

Европейските регулатори не бива да допуснат банков протекционизъм, а банковите групи трябва да бъдат подкрепени в усилията си да продължат своите операции в Източна Европа, каза председателят на КРИБ пред евродепутатите от ЕНП-ЕД. Преди това да стане малките и средни предприятия ще са най-уязвими, предупреди Прокопиев. В условията на валутен борд приспособяването към новите условия ще става със спад на икономическата активност и ръст на безработицата. В българските условия понижаването на осигурителната тежест ще се окаже по-ефективно от въвеждането на диференцирани ставки по ДДС. 

Газовата криза и свитото вътрешно търсене понижиха индустриалното производство през януари с 13% на годишна база, посочи Иво Прокопиев. Важното в момента е не толкова да получим помощ, колкото знак, че е възстановено доверието в България. Това ще позволи еврофондовете отново да могат да се усвояват, но е нужно и политическо съгласие за присъединяване към ERM2. В противен случай ще останат спекулациите, които сега затрудняват притока на чуждестранни инвестиции. Нужно е и Европейският съюз да създаде система за ранно предупреждение за макроикономически рискове. България няма финансови проблеми, но трябва да получим пътна карта за ERM2, заяви председателят на КРИБ пред евродепутатите от най-голямата политическа група в Европейския парламент. Бюрото на Групата включва около 50 от най-влиятелните членове, между които Председателят на ЕНП-ЕД, заместник-председателите, председателите на национални делегации и говорителите на парламентарните комисии.