15.12.2014

Среща между КРИБ и министъра на икономиката Божидар Лукарски

На 15 декември 2014 г. се проведе среща между министъра на икономиката г-н Божидар Лукарски и членовете на Управителния съвет на КРИБ, заедно с неговия председател г-н Кирил Домусчиев. В срещата участваха също така фирми и браншови организации, членове на КРИБ, които не са членове на Управителния съвет.

Във връзка с предстоящото разделяне на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и разпределянето на отделните ресори към съответните министерства, ръководството на КРИБ отбеляза, че е от изключителна важност запазването на създадения и функциониращ от 1 март 2011 г. Единен орган за управление на подземните богатства в страната и оставането в ресора на Министерството на икономиката на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Министър Лукарски изрази намерението си за възобновяване на дейността на Съвета за икономически растеж, на който съвместно с бизнеса, да бъдат разглеждани и решавани икономическите проблеми.

От своя страна представителите на КРИБ отбелязаха, че присъствието на министър Лукарски в Националния съвет за тристранно сътрудничество е от изключителна важност за бизнеса.

По време на срещата от страна на бизнеса бяха поставени въпроси, свързани с:

–          Цената на тока за бизнеса и битовите потребители, в контекста на кръстосаното субсидиране, чрез което се поддържат ниски цени за населението, а разликата се поема от бизнеса;

–          Внесените за пореден път промени в Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/, които регламентират отношенията между търговските вериги и техните доставчици;

–          По време на срещата бяха обсъдени нуждите на българския бизнес от квалифицирани кадри и липсата на такива на пазара на труда, както и наемането на специалисти от трети страни;

–          Наред с това, като решение, за пореден път беше повдигнат въпросът от необходимостта от образователни програми, съобразени с потребностите на пазара на труда и въвеждането на дуалната система;

–          Борбата със сивата икономика, неплащането на данъци и осигуровки. От страна на представителите на КРИБ бяха поискани мащабни действия за прекратяване на тези порочни практики, които представляват нелоялна конкуренция и са особено важен проблем за нашите членове.

На поставените писмени въпроси министърът отговори, че ще бъдат внимателно разгледани и във възможно най-кратък срок ще представи виждането на министерството.

Срещата приключи, като министър Лукарски пое ангажимента срещите с КРИБ да бъдат ежемесечни.