26.06.2006

Среща с Вицепрезидента на Световната банка Шигео Кацу

Вицепрезидентът на Световна банка, отговарящ за Европа и Централна Азия, г-н Шигео Кацу пристигна на двудневно посещение в страната. Повод за визитата е одобрената от Съвета на директорите на Световна банка на 13 юни Стратегия за партьорство с Република България. Стратегията е основополагащ документ, който описва подробно подкрепата на Банката за България за постигане на устойчив икономически растеж и успешно присъединяване към Европейския съюз. Стратегията включва всички планирани операции на Банката в България до 2009 г. – отпускане на заемни средства, аналитична дейност и техническа помощ.

В рамките на посещението си на 26 юни 2006 г-н Кацу участва в среща-разговор с ръководството и представители на Конфедерацията на работотателите и индустриалците в България (КРИБ) на тема "Частният сектор – двигател на икономическия растеж". Г-н Кацу представи накратко стратегията и потърси становището на бизнес елита и икономическите изследователи и анализатори относно предизвикателствата пред българската икономика в контекста на европейското членство. В срещата участваха съпредседателите на КРИБ Саша Безуханова и Иво Прокопиев, изпълнителните директори Андриана Сукова-Тошева и Евгений Иванов, членове на Управителния съвет на КРИБ, представители на Института за икономическа политика, Института за пазарна икономика, Центъра за либерални стратегии, Банк уотч и Индъстри уотч. Общото заключение от срещата бе, че частният бизнес е един от най-важните фактори за постигане на устойчив икономически растеж на България.