17.07.2006

Среща с ръководството на КНСБ

На среща на ръководствата на КРИБ и КНСБ на 17 юли 2006 г. бяха обсъдени развитието на социалния диалог и Рамка за споразумение за сътрудничество между Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Сътрудничество включва диалога с държавата и местната власт – дискусии по идеи за подобряване на икономическата, финансова, инвестиционна, данъчна, индустриална политика, политиката по заетостта и професионалната кавлификация, дискусии по промени в социалното и трудово законодателство.

Споразумението предвижда също така развитие на сътрудничеството между КРИБ и КНСБ в областта на разработване на проекти и рационално използване на средства по различни български и международни програми; разработване на съвместни проекти по линия на програмите на ЕС, СИФ, фондове, финансирани от бюджета, както и сътрудничество в комитетите за наблюдение на програмите, финансирани от Европейския съюз.

Съпредседателят на КРИБ Иво Прокопиев отбеляза, че диалогът между бизнеса и синдиката е много конструктивен. В отговор на журналистически въпрос г-н Прокопиев обясни, че преговорите за социално-икономическия пакт са в криза, защото през последните години България е загубила възможността си да управлява собствената си икономическа политика. Г-н Прокопиев каза, че преди да се постигнат каквито и да е било договорености, правителството трябва да си отговори на въпроса дали България има капацитета да си върне собствеността върху икономическата политика.
Саша Безуханова, съпредседател на КРИП, отбеляза, че на масата на преговорите за постигане на социално благоденствие и развита икономика трябва да се покани и правителството.

Час по-скоро трябва да се изготви Законът за браншовите организации с ясни критерии за представителност, изтъкна председателят на КНСБ д-р Желязко Христов. Г-н Христов съобщи още, че до края на септември ще бъде пусната интернет страница, в която ще бъдат оповестени всички фирми, които не плащат редовно заплати или социални осигуровки и по този начин са част от сивата икономика. На сайта ще бъдат поместени и тези компании, които спазват законите на България и изплащат редовно възнагражденията и осигуровките на служителите си. В списъка на най-големите данъкоплатци и осигурители 90 процента са членове на КРИБ, съгласно статистиката на НОИ и НАП, посочи г-н Христов.