10.12.2009

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) е обезпокоена от изготвения проект за Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

Първоначалните анализи на проектозакона сочат по убедителен начин, че ще бъдат нарушени основни права на гражданите и на бизнеса и че предлаганите промени могат да доведат до сериозни отклонения от добрата среда за бизнес в България.

В момент, в който страната се нуждае от голям обем чужди и вътрешни инвестиции, ако проектозаконът бъде приет във вида, в който се обсъжда в публичното пространство, може да има не само препятствия за потенциалните инвестиции, които биха влезли, но и процес на отлив на съществуващите вече проекти.

КРИБ е убедена, че в рамките на задълбочен диалог с правителството едно иначе оправдано и очаквано от обществото начинание, може да бъде развито в правилна, а не в грешната в момента посока. Затова КРИБ ще поиска срещи с ръководствата на Министерството на правосъдието и на Министерството на вътрешните работи, с които да започне диалог и да потърси най-правилното решение както за държавата, така и за нейните граждани и българския бизнес.

Становището на КРИБ е прието на заседание на Управителния съвет на конфедерацията, проведено на 10 декември 2009 г.