15.07.2014

Становище на КРИБ

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за енергетиката

Измененията в Закона за енергетиката дават положителен сигнал на българската индустрия в посока овладяване на свръхразходите за субсидиране на извънпазарни производства на електроенергия. 

Категоричната позиция на КРИБ за въвеждане на механизъм за облекчаване на разходите за цена "задължение към обществото" беше възприета и е факт с последните промени в Закона за енергетиката.

Промените в закона предвиждат да бъде въведен механизъм за облекчаване на разходите за цена "задължения към обществото " за засегнатите индустрии. Въпреки усилията на българския бизнес за разясняване на проблема през последните години, до този момент липсваше предвидимост и ангажимент за намиране на решение. България трябва да навакса изоставането в кратки срокове.

Надяваме се конструктивният диалог по темата да продължи и с представителите на изпълнителната власт, натоварени със задачата да намерят решение. Със сигурност подобен ангажимент ще е предпоставка за повишаване на инвестиционната активност в България и ще позволи на индустрията да бъде иновативна, да осигури работни места  и по-висок стандарт на живот.

През последните десет години голяма част от държавите членки на ЕС разработиха и въведоха подобни механизми за намаляване на негативните ефекти и стимулиране на индустриалната активност. Включително и страните на Балканите се възползваха от новите насоки за държавни помощи на ЕК от средата на 2014г., което пряко се отрази на инвестиционните решения в региона.

Подобни политики са се доказали в страните членки на ЕС като успешен инструмент за повишаване на конкурентоспособността, инвестиционната активност и заетостта.