01.06.2007

Усвояването на еврофондовете осигурява балансирано регионално развитие

Над 50 души присъстваха на семинар, организиран от КРИБ като част от кампанията на Министерството на финансите "Бъдете активни", който се проведе на 1 юни 2007 в Ямбол.

Усвояването на средствата от европейските Структурни и Кохезионен фондове ще осигури балансирано регионално развитие в България. Различните региони в страната ще имат равни възможности за усвояването на близо 7-те млрд. евро за периода 2007 – 2013 г., обясни Ели Воденичарова, началник отдел "Южен Централен район за планиране" Дирекция Програмиране на регионалното развитие в Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ). Това стана по време на семинар за усвояване на средствата от европейските Структурни и Кохезионния фондове. Ели Воденичарова разясни приоритетите на оперативна програма "Регионално развитие".

Семинарът премина при голям интерес от страна на бизнес средите в региона на Ямбол.