26.04.2007

Вице-президент на A.T.Kearney разясни предизвикателствата на присъединяването към Европейския съюз

Над 50 представители на компании, членуващи в КРИБ, участваха в следобедна закуска с г-н Ян ван дер Оорд, Вице-президент на A.T.Kearney, която се проведе на 26 април 2007 г.в хотел "Радисън САС".

Г-н Ян ван дер Оорд направи презентация на тема: "Овладяване на предизвикателствата на присъединяването към Европейския съюз". Вице-президентът на A.T.Kearneyсподели своя богат опит от работата си в региона и дискутира следните теми: присъединяването на България към ЕС и въздействия върху пазара: високо ниво на вътрешна конкуренция и възможности за износ; уроци от опита на страните, присъединилите се към ЕС преди България; как да бъдем конкурентоспособни.