15.05.2007

Eврокомисарят за вътрешния пазар и услугите Чарли Макрийви обсъди икономическата ситуация в България с ръководството на КРИБ

По време на двучасовата среща на 15 май 2007 г. между еврокомисаря за вътрешния пазар и услугите Чарли Макрийви и ръководството на КРИБ бе обсъдена икономическата ситуация в България след официалното членство на България в Европейския съюз.
Председателят на КРИБ Иво Прокопиев изтъкна, че ефективното прилагане на европейското законодателство в областта на вътрешния пазар и услугите, както и синхронизирането му с българското, е от изключителна важност за страната ни. Еврокомисарят Чарли Макрийви подчерта, че пазарът на услуги ще се окаже от голяма полза за новоприсъединилите се към ЕС и изтъкна, че ползите, които носи този пазар за България са много по-големи от предизвикателства и проблемите, които поставя пред страната ни.

На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани със състоянието и развитието на пазара на финансовите услуги в Европейския съюз, както и в България. През юни предстои да бъде приет законът за пазарите на финансови инструменти, чрез който ще се транспонира в националното законодателство директивата за пазара на финансови инструменти.

Еврокомисар Макрийви бе на първа работна визита в България от 14 до 15 май т.г. Ресорът на еврокомисаря по вътрешен пазар и услугите е изключително широк и засяга фундаментални въпроси, свързани с развитието на ЕС като единно икономическо пространство, както и въпроси, свързани с обществените поръчки, с финансовата интеграция, с директиви за пазарите на финансови инструменти, с директивата за услугите и други.