07.08.2020

Апел на Асоциацията на българските търговци на горива във връзка с протестите

ДО КРИБ
Г-Н ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ
ИЗП. ДИРЕКТОР

Уважаеми съграждани,

Всеки член на нашето общество има неотменимо право да защитава правата и интересите си и тези на хората, които обича, по начините, разрешени и допустими в едно цивилизовано общество.

Протестът като форма на изразяване трябва да бъде ценен, защото показва гражданската позиция на хората, изграждащи нацията.

В този контекст ние от Асоциацията на българските търговци на горива подкрепяме правото на гражданите на България да изразяват стремежите си.

Неотдавна, на членовете на Асоциацията се наложи да използват същите тези методи, за да защитят съществуването си. В тази борба се наложи да използваме всички методи, разрешени от Закона, но в крайна сметка това ни помогна да открием правилния подход за постигане на решение и той беше – апел към институциите.

С настоящето изявление пожелаваме успех на всеки, който всеотдайно защитава правата и убежденията си, но апелираме – нека самият протест да не се превръща в пречка за тези, които се опитват да съхранят и малкото останало от работещите предприятия в условията на тежката икономическа криза, предизвикана о т COVID 19.

Крайните мерки опорочават намеренията на хората, излезли на улицата, в очите на тези, които се борят със собственото си ежедневие.

От Управителния съвет на АБТПВПГ