07.08.2020

Писмо от Българска асоциация по рециклиране във връзка със затрудненото придвижване по пътищата

Изх. № 20/07.08.2020 г.

ДО
Г-Н ЕВГЕНИ ИВАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА КРИБ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Обръщаме се към Вас с молба относно ситуацията в страната, а именно – затварянето на кръстовища и пътища. Българска асоциация по рециклиране получи множество сигнали от членовете си в цялата страна, че поради затрудненото придвижване по пътищата предвид блокадите, организирани от протестиращи, бизнесът търпи загуби и изпитва множество затруднения и в без това трудния период, в който се намира браншът.

Българска асоциация по рециклиране Ви моли за съдействие пред компетентните органи и обществото да не се допуска да бъдат блокирани и затворени пътища и кръстовища.

Искрено се надяваме на разбиране и съдействие от Ваша страна!

Оставаме на разположение за допълнителни коментари и въпроси.

С уважение,

Анна Благоева
Изпълнителен директор на
Българска асоциация по рециклиране