19.01.2015

Блиц-анкета сред членовете на КРИБ за размера на осигурителните вноски

Във връзка със съобщения в медиите за предложение на МТСП за увеличаване на  размера на осигурителните вноски, КРИБ проведе блиц-анкета сред своите членове от 19 до 21 януари 2015 г. В анкетата се включиха 10 процента от членовете на КРИБ, което е представителна извадка и дава представа за целите на проучването.

Ето обобщената информация за отговорите на анкетата:

1. Одобрявате ли повишаване размера на осигурителните вноски?

Резултат: Всички отговорили  /с изключение на 2 компании/ не одобряват повишаване размера на осигурителните вноски.

2.   Считате ли, че държавата първо трябва да започне коректно да внася своите задължения по вноските за социално и здравно осигуряване на:

§         учащи

§         студенти

§         военнослужещи

§         държавни служители

§         пенсионери

Резултат: Всички отговорили /с изключение на 1 компания/ считат, че държавата трябва първо да започне коректно да внася своите задължения по вноските на социално и здравно осигуряване и едва след това да предприеме увеличаване на вноските от страна на бизнеса.

 
3.   И едва след това да предприеме увеличаване на вноските от страна на бизнеса?

Резултат: 75.7% считат, че държавата първо трябва да започне коректно да внася своите задължения по вноските за социално и здравно осигуряване и едва след това да предприеме увеличаване на вноските от страна на бизнеса.

 
4.    Считате ли, че държавата следва първо да събере осигурителните вноски от некоректните работодатели, които не ги внасят или ги внасят на занижена основа (минимална работна заплата или минимален осигурителен праг)?

Резултат: Преобладаващата част от отговорилите – 86.5 % считат, че държавата следва първо да събере осигурителните вноски от некоректните работодатели, които не ги внасят или ги внасят на занижена основа, а 13.5 % от компаниите са дали отрицателен отговор.

 
5.     Ще освободите ли Ваши работници и служители, ако бъде увеличен размерът на осигурителните вноски и съответно разходите за труд?

Резултат: Повечето от отговорилите – 48.6% са категорични, че ще освободят работници и служители, ако бъде увеличен размерът на осигурителните вноски и съответно разходите за труд; според други, ако не веднага, то на по-късен етап ще се случи,а според  трети това ще зависи от размeра на увеличението. Според 32 .6 % от отговорилите до освобождаване на служители няма да се стигне.

 
6.      Подкрепят ли Вашите работници и служители увеличаването на размера на осигурителните вноски и респективно на тяхната част от плащането на осигурителните вноски?

Резултат: Голям процент – 97.3 %  от отговорилите считат, че според тях работниците и служителите в техните фирми не подкрепят увеличаването на размера на осигурителните вноски и респективно на тяхната част от плащането на осигурителните вноски, тъй като те и сега са приемани от работниците за твърде високи.

 
7.      Бихте ли участвали в инициативата на КРИБ "Осигурителен барометър", която ще предоставя обобщена информация на интернет страницата на КРИБ за ежедневния брой освободени работници и служители от компании – членове на КРИБ поради евентуалното увеличение на размера на осигурителните вноски?

Резултат: Повечето отговорили – 64.9% биха участвали в инициативата на КРИБ "Осигурителен барометър", която ще предоставя обобщена информация на интернет страницата на КРИБ за ежедневния брой освободени работници и служители от компании – членове на КРИБ поради евентуалното увеличение на размера на осигурителните вноски.

 
8.       Бихте ли гласували на предстоящи избори за партия, която планира да увеличи размера на осигурителните вноски?

Резултат: Голяма част от респондентите – 62 % категорично не биха гласували на предстоящи избори за партия, която планира да увеличи размера на осигурителните вноски.

 
9.       Вашите работници и служители биха ли гласували за такава партия?

Резултат: Повечето от респондентите 56.7% предполагат, че техни работници и служители не биха гласували за такава партия, а 40.5 % не могат да преценят как биха гласували служителите и работниците им.