31.08.2018

Декларация на БАПИМ във връзка с трагедията край гр. Своге

ДО
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ

ВЪВ ВРЪЗКА С ТРАГЕДИЯТА КРАЙ ГР. СВОГЕ

Българската асоциация на производителите на интерни материали (БАПИМ), в лицето на всички свои членове, изказва своите най-дълбоки съболезнования на близките и роднините на пострадалите в катастрофата край гр. Своге.

БАПИМ за пореден път апелира към държавните органи и институции за по-добро регулиране на строежа на пътищата и вложените материали в тях. Смятаме, че ако смъртта на много, но все пак отделни единици по пътищата благодарение на некачествено строителство, е оставала без конкретни мерки до този момент, последния случай край Своге заостря неопровержимо нуждата от спешни и конкретни мерки.

БАПИМ многократно води разговори с институциите в нашата държава по проблема с незаконния добив на инертни материали – камъни, чакъл, пясък, а в последните две години сме засягали не веднъж и темата за горния слой на пътищата. Ние сме наясно, че материалите, които се влагат за сцепление, не са широко разпространени като добив поради специфичната геология, което ги прави сръвнително скъпи и транспортирането от по-големи разстояния допълнително увеличава цената им. Тези фактори, както и липсата на възможността за контрол на произхода на материалите, насърчава влагането на несъответстващи на изискванията за асфалтови смеси като по количество, така и по качество материали, което в последствие води до лошо сцепление и злопулуки по пътищата, както и нуждата от постоянните кърпежи в следствие отварянето на дупки след всеки зимен сезон.

За това БАПИМ, за пореден път настоява да се вземат конкретни мерки за спирането на влагането на некачесвени и незаконно добити материали както в строежа на пътищата така и в строежа на всички сгради – детски градини, училища, обществени и частни обекти.

За пореден път БАПИМ излага своето становище, че е абсолютно наложително, освен криминализирането на незаконния добив, факт от началото на тази година, да се вземат още конкретни допълнителни мерки, а именно:

  • Незабавно да се създаде добра синхронизация между институциите, които следят за приложението на новия закон. По този начин ще се ограничи влагането на незаконни и некачествени материали  в бъдещи строежи.
  • Да се въведе предложената от БАПИМ всеобща бар код система с уникален бар код върху декларациите за съответствие, която ще позволи следенето на произхода на материалите и ще спре фалшифицирането и копирането на декларациите за съответствие.
  • Да се обследват всички критични участъци с концентрация на ПТП от пътната мрежа в България и да се вземат мерки за тяхната рехабилитация, като се следи изключително за качеството и количеството на вложените материали, както и за произхода  им.
  • Да се следи в реално време количеството и качеството на вложени материали, за да се избегне скрито влагане на несъответстващи продукти в строежите. Това, ще ограничи пропадането на пътищата и шофирането тип ролър костер.

Смятаме, че тези мерки, както и единна електронна система в реално време за приемане и отчитане на строителните обекти, която да дава пълна информация за вложените материали в обектите в едно с регистър на коректни фирми концесионери, които се грижат на пазара да има качествени инертни материали, ще улесни работата на коректните строителни фирми и ще доведе до ограничаване жертвите по пътищата.

БАПИМ е организация, която държи на социалната отговорност и за това, като принос от наша страна в тази посока, предоставяме за два месеца мобилното приложението за незаконен добив („незаконен добив“, което може да бъде изтеглено за Android и iOS телефони, както и да бъде намерено онлайн на https://www.nezakonendobiv.bg ) за подаване на сигнали за нередности в настилката на пътищата в Р.България. Всеки може да изтегли приложението, да заснеме мястото и да опише с няколко думи проблема, като в полето за описание на проблема, отбележи: „проблемна настилка“.

След събирането на информацията, БАПИМ се ангажира да предаде картата с получените сигнали на съответните органи. Нека да не забравяме мотото на Св. Иван Рилски: „Силни заедно“.