24.01.2019

Декларация на КРИБ и АИКБ по Закона за горивата

ДЕКЛАРАЦИЯ
НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ /КРИБ/
и АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ /АИКБ/

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Асоциацията на индустриалния капитал в България недвусмислено заявяват своята позиция в подкрепа на внесения законопроект за изменение на Закона за административното регулира на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, внесен в Народното събрание от Министерския съвет на 10 януари 2019 г.

Законопроектът предвижда отлагане на действието на ЗАРИДСНПНП, за да се осигури време за задълбочено обществено обсъждане за постигането на балансирани решения в интерес на всички икономически субекти, засегнати от тази регламентация. Към настоящия момент не е постигнато съгласие и такива решения не са налице.

Отлагането на влизането в сила на Закона ще даде възможност на всички засегнати да се включат в преработката на иначе този куц закон, така че той да се превърне в мощно оръжие срещу тези, които не спазват правилата. Това може да стане и по-бързо от предвиденото, ако се работи конструктивно и интензивно. Само така ще можем да насърчим светлия сектор в търговията, преработката, вноса и износа на петролни продукти и същевременно ефективно и болезнено да накажем нарушителите.

Бихме искали да информираме обществеността, че докладът на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борбата със сивата икономика и контрабанда към НС, който беше представен по време на пленарната сесия на 23 януари 2019 г,. е некоректен и не отразява случилото се по време на заседанието.

Констатацията, че Българската минно-геоложка камара /БМГК/ не подкрепя законопроекта на МС, е манипулативна. Основанието ни да твърдим, че е налице въвеждане в заблуждение от страна на Комисията, е депозираното в Народното събрание писмо-опровержение на БМГК. Въпреки че възражението на БМГК е предоставено на вниманието на председателя на Народното събрание, както и на председателя на водещата комисия, то не беше предоставено на народните представители по време на обсъждането на законопроекта в пленарната зала.

Позицията на двете работодателски организации е в защита на справедливите и обосновани искания на членовете им, които съвпадат и с интересите на потребителите,  като те биха подкрепили и протестни действия от страна на Националното сдружение на търговците и превозвачите на горива, както и на всички други засегнати страни чието мнение не е отчетено в процеса на съгласуване, ако такива бъдат предприети.

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

София, 24 януари 2019 г.