22.03.2012

КРИБ откри Регионален клон в гр. Добрич

На 22 март 2012 г. в гр. Добрич се проведе Учредителното събрание на регионалната структура на КРИБ за област Добрич. Регионалният клон на КРИБ в гр. Добрич бе открит официално от г-жа Даниела Петкова – член на Управителния съвет на организацията, която представи визията на КРИБ за развитието на българската икономика. Приветствие към участниците в събитието отправиха областния управител на Добрич – г-н Желязко Желязков, зам. кмета по финансовите въпроси на община Добрич г-н Иван Колев, кмета на община Балчик г-н Николай Ангелов, както и г-жа Мария Кирилова – областен представител на ПОК «Доверие» и регионален представител на КРИБ в Добрич. Приветствено слово от председателя на Управителния съвет на КРИБ г-н Огнян Донев бе представено от г-жа Галя Петрова – пом.директор Регионални представителства на КРИБ, която направи кратко изложение за работата на регионалните представителства на КРИБ в страната.

В събитието взеха участие 35 представители на фирми от различни сектори на икономиката от региона, като официално учредители на КРИБ –Добрич станаха 21 от най-големите и влиятелни работодатели за областта. В Управителния съвет на КРИБ-Добрич влязоха 7 дружества в това число: Многопрофилна болница Добрич, Добруджанка 2004 ЕООД, Кесъл Шуус ЕООД, Албена АД, Елпром АД, ПОК Доверие, Атанасов Груп ЕООД. За председател на Управителния съвет на КРИБ – Добрич бе избрана г-жа Мария Кирилова – областен представител на ПОК «Доверие». Контролният съвет на новото сдружение „КРИБ Добрич” включва трима членове: Свети Никола ЕООД, Ив Кар Спорт ООД, Деми-С ЕООД. За председател на Контролния съвет бе избрана г-на Емилия Радева, управител на счетоводна къща Деми-С ЕООД.

Основна цел на новата структура е да подпомага местния бизнес за решаването на проблемите на местно и регионално равнище и ефективно да защитава неговите интереси в партньорство с местната власт.

""""