25.09.2015

Национална кампания „Бизнес на светло за по-добро бъдеще!"

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ съвместно с Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ постави началото на Национална кампания „Бизнес на светло за по-добро бъдеще!"

Борбата със сивата икономика е един от приоритетите на социалните партньори, които  обединиха усилията на всички заинтересовани страни, за да покажат нетолерантното си отношение към неформалната икономика, да изтъкнат добрите бизнес практики и да очертаят основните проблеми и пътища за тяхното преодоляване.

В рамките на съвместната инициатива се проведоха две регионални срещи на 24 септември 2015 г. в градовете Бургас и Варна и една национална заключителна среща на 25 септември 2015 г. в град София с представители на водещи компании и организации на работниците и служителите със съдействието на кметове, Националното сдружение на общините в България, представители на държавната администрация, регионалните представителства и браншовите организации на КРИБ и федерациите на КНСБ.

Лица на Националната кампания са г-н Кирил Домусчиев, Председател на КРИБ и г-н Пламен Димитров, Президент на КНСБ.

От страна на правителството участие в кампанията взеха: г-н Ивайло Калфин – заместник министър-председател по демографска и социална политика и министър на труда и социалната политика, г-н Владислав Горанов –  министър на финансите и г-жа Николина Ангелкова – министър на туризма, както и г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в България.

По време на срещите се дискутираха въпроси, свързани с условия за разгръщане потенциала на регионите за ускорен икономически растеж, перспективите за развитие на икономиката, инфраструктурата и пазара на труда за по-доброто бъдеще на страната чрез ограничаване на сивата икономика.

Повече за регионалните срещи от кампанията може да намерите на: http://bit.ly/1P7Krk0  и на http://bit.ly/1GlnLFI