11.12.2019

Проект на постановление на МС за приемане тарифа на таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа