07.07.2008

Програма за съвместни действия между КРИБ и Еврокомисар Кунева

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ – "Гласът на българския бизнес" и г-жа Меглена Кунева – Еврокомисар по защита на потребителите, водени от желанието да обединят усилията на бизнеса и потребителите за осигуряване на устойчив икономически растеж в България, убедени, че устойчив икономически растеж може да бъде постигнат само и единствено при гарантиран баланс на интересите на бизнеса и потребителите, водени от решимост да допринесат за ускореното развитие на българската икономика и защитата на интересите на българските потребители, се договориха за следното:
Под патронажа на Комисар Кунева и със съдействието на КРИБ ще бъдат организирани две информационни кампании за потребителите, в рамките на следващите 12 месеца регулярно ще бъде предоставяна информация на Кабинета на Комисар Кунева относно направените рекламации от страна на потребителите и как те биват разрешавани  от търговците.
Членовете на КРИБ ще работят за приемане и прилагане на правила за саморегулация в основни сектори на българската икономика (по примера на Съюза на издателите в България и Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори-АБРО).
Споразумението бе подписано на 26 май 2008 г. от г-жа Меглена Кунева, Еврокомисар по защита на потребителите, и г-н Иво Прокопиев, Председател на КРИБ.