16.11.2022

Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове

Изх. № 142-00-142
София 2 ноември 2022 год.

Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 48-202-01-23, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ,

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) изразява становище в подкрепа на Законопроекта за изменение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 48-202-01-23, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г.

Проектът на ЗИД на ЗАДС е във връзка с необходимост от прецизиране на нормативната уредба с цел избягване на неясноти и възможности за разнопосочно тълкуване.

С уважение,
Евгений Иванов
Изп. директор и член на УС