22.03.2012

Учредена е регионалната структура на КРИБ в Добрич

На 22 март 2012 г. в гр. Добрич се проведе Учредителното събрание на регионалната структура на КРИБ за област Добрич. Регионалният клон на КРИБ в гр. Добрич бе открит официално от Даниела Петкова, член на Управителния съвет на КРИБ, която представи визията на Конфедерацията за развитието на българската икономика.

Приветствие към участниците в събитието отправиха областният управител на Добрич Желязко Желязков, зам.-кметът по финансовите въпроси на община Добрич Иван Колев, кметът на община Балчик Николай Ангелов, както и Мария Кирилова, областен представител на ПОК "Доверие" и регионален представител на КРИБ в Добрич.

Приветствено слово от името на председателя на КРИБ Огнян Донев бе представено от Галя Петрова, пом. директор Регионални представителства на КРИБ, която направи кратко изложение за работата на регионалните представителства на КРИБ в страната.

В събитието взеха участие 35 представители на фирми от различни сектори на икономиката от региона, като официално учредители на КРИБ –Добрич станаха 21 от най-големите и влиятелни работодатели за областта.

В Управителния съвет на КРИБ-Добрич влязоха 7 дружества в това число: Многопрофилна болница Добрич, Добруджанка 2004 ЕООД, Кесъл Шуус ЕООД, Албена АД, Елпром АД, ПОК Доверие, Атанасов Груп ЕООД. За председател на Управителния съвет на КРИБ – Добрич бе избрана Мария Кирилова, областен представител на ПОК "Доверие".

Контролният съвет на новото сдружение "КРИБ Добрич" включва трима членове: Свети Никола ЕООД, Ив Кар Спорт ООД, Деми-С ЕООД. За председател на Контролния съвет бе избрана г-на Емилия Радева, управител на счетоводна къща Деми-С ЕООД.

Основна цел на новата структура е да подпомага местния бизнес за решаването на проблемите на местно и регионално равнище и ефективно да защитава неговите интереси в партньорство с местната власт.

""