28.04.2023

УНСС И КРИБ проведоха заключително събитие по проект „Икономическото образование в България 2030“

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) проведоха заключителна среща по проект „Икономическото образование в България 2030“ на 28 април 2023 г. в централата на КРИБ. Събитието се организира в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0004-СО1 „Икономическото образование в България 2030“, по който УНСС е основен бенефициент и реализира проекта в партньорство със Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Бургаският свободен университет и Националната спортна академия „Васил Левски“ и КРИБ. Ръководител на проекта е ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, от страна на КРИБ ръководител по проекта е изпълнителният директор и член на Управителния съвет Евгений Иванов.

От страна на УНСС в срещата участваха проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, доц. д-р Росен Кирилов, зам.-ректор по дигитализация и киберсигурност и координатор по проекта, д-р Венко Андонов и Десислава Стоянова от дирекция „Информационни технологии“. От страна на КРИБ в събитието участваха Ирина Йорданова, директор „Публични политики и международни отношения“ и координатор на проекта и представители на организацията.

Като резултат от партньорството между двете организации по проекта е разработена платформа „Информационна свързаност на кариерните центрове“. Тя ще предостави възможност за тясна връзка между работодатели и студенти съответно при търсенето на необходимите кадри и намирането на работа по специалността. „С разработването и внедряването на платформата „Информационна свързаност на кариерните центрове“ в резултат от сътрудничеството ни с КРИБ,  правим поредна стъпка в реализирането на заложените дейности за модернизация на икономическото образование в България. Тази платформа ще донесе добавена стойност и за студентите, и за бизнеса. От една страна ще даде възможност на работодателите да търсят необходимите им кадри, с подходящо образование и с точен профил на специализация, а от друга  – на студентите да намират подходящата работа по специалността“, коментира ректорът проф. д-р Димитър Димитров.

Ирина Йорданова поздрави присъстващите от името на изпълнителния директор на КРИБ Евгений Иванов. Тя благодари на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров за доброто сътрудничество и ползотворната съвместна работа по проекта и подчерта: „Ние сме изключително доволни, че имахме възможността да участваме като партньор в този проект, както и от конкретните резултати, които постигнахме. Надяваме се, че в резултат на реализацията на проекта ще бъде осигурена подкрепа на студентите от УНСС за развитие на техните предприемачески умения и за тяхната дигитална креативност. От наша гледна точка стойността на този проект се изразява преди всичко в това, че ние задълбочаваме връзките между бизнеса и образованието, създава се едни продукт, който фирмите членове на КРИБ ще могат да ползват, за да имат още по-добър достъп до информацията за студентите с цел реализирането на студентите от УНСС в тяхното кариерно развитие, както и в нашите фирми. Ние участвахме също така с експертиза и в разработването на някои от учебните програми, една от другите дейности по проекта, като предоставихме информация за това от какви точно нови учебни програми и нови направления има нужда бизнесът“, каза Ирина Йорданова и допълни: „Но основната дейност на КРИБ, заради която ние ангажирахме висококвалифицирани експерти от УНСС, се изразяваше преди всичко в следното: На първия етап бе направен анализ на възможностите за разработване и приложимост на обща уеб базирана платформа за информационна свързаност на кариерните центрове на висшите училища участници в проекта; вторият етап беше свързан със създаване и тестване на общата уеб базирана платформа за информационна свързаност и на третия етап беше разработен мобилен интерфейс и внедряване на платформата“.

Проф. д-р Цветана Стоянова припомни, че между УНСС и КРИБ има дългогодишно успешно сътрудничество и този проект е едно логично продължение на тези партньорски взаимоотношения и заяви: „Изключително ми е приятно, че вече сме на финалната права, в която можем да представим готовия продукт – резултат от работата по проект „Икономическото образование в България 2030“. Целта още при писането на проекта беше от една страна да подобри връзката наука-бизнес, защото това е сред приоритетите както на висшето образование, така и на УНСС. Именно поради тази причина ректорът на университета проф. д-р Димитър Димитров, когато встъпи в длъжност през 2020 г. взе решение за създаване на позицията заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики в мое лице, защото той много високо оценява връзката между висшето образование и бизнеса. Вследствие на това бяха подписани и множество други партньорски меморандуми с представители на бизнеса. За реализацията на конкретната задача разработихме теоретичната рамка свързана с проучване на различни видове софтуер и платформи за да можем да намерим най-подходящата, на която да представим нашето предложение за кариерна свързаност. Най-добрите специалисти в областта на информационните технологии на УНСС работиха по платформата за да можем да я видим в завършен вид към момента. Считаме, че кариерният център на УНСС, който е с 20-годишна история, с регистрирани 1786 работодатели и ежегодно има около 8000 обяви за работа и стажове, беше достойният водещ член на всички кариерни центрове от другите висши училища, които са включени в проекта. Това е и причината дейността за разработването на платформата за кариерна свързаност да се падне на УНСС. Надяваме се, че след препоръките и ценните съвети от КРИБ във връзка със съвместната ни работа, вашите членове ще могат да се включат съвсем скоро,  да пускат самостоятелно обяви и да търсят необходимите им служители именно чрез тази платформа обединяваща кариерните центрове на УНСС, на Бургаският свободен университет, на Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и на Националната спортна академия „Васил Левски“.

Доц. д-р Росен Кирилов поздрави участниците в срещата и подчерта: „Благодаря за възможността да присъствам на това събитие. Проектът „Икономическото образование в България 2030“ е с изключителна важност за УНСС като бенефициент, защото ние винаги сме се стремили да поддържаме високо ниво на информационните технологии и включихме в работата нашите най-добри експерти, за да можем да изградим тази платформа и съответно да подпомогнем работата на целия проект. Благодаря на колегите от КРИБ за цялостното съдействие в реализацията на тази задача“.

Д-р Венко Андонов и Десислава Стоянова представиха възможностите, които предлага за работодатели и студенти платформата за информационна свързаност на кариерните центрове. Двете основни направления на платформата са свързаност между студенти и работодатели и проследяването на реализацията на студентите в процеса след завършването им.  Към системата ще бъдат включени всички студенти на университетите партньори и работодателите членове на КРИБ, както и работодателите, с които съответните кариерни центрове на университетите си партнират. Всеки от университетите партньори и КРИБ ще имат администраторски права и достъп до цялата информация с работодателите и регистрираните студенти. Те ще могат и своевременно да обновяват и актуализират информацията си. Платформата ще дава възможност за проследяване реализацията на студентите след завършването им, като събира информация от анкети, институции, компании и данни от интернет. Регистрирането и работата с платформата е максимално улеснено, за да могат и студентите и работодателите да работят без затруднения с нея.

Проектът BG05M2OP001-2.016-0004-СО1 „Икономическото образование в България 2030“ е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014–2020 г.“, по процедура „Модернизация на висшите училища“.  Проектът е на стойност 5 млн. лв. УНСС следва да модифицира своето обучение, респективно учебните програми по Икономика и управление, по начин, който позволява те да бъдат сходни с програми в европейски университети и приложими в съвременните бизнес условия. Актуализирането и модернизацията ще бъдат направени в партньорство с други водещи на регионално равнище университети като Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Бургаският свободен университет, Националната спортна академия и КРИБ. Чрез това коопериране ще бъдат създадени и приложени в практиката актуални учебни програми, основани на дигитализация. Ще заработят 9 дигитални класни стаи и 3 дигитални лаборатории, които са неотменно допълнение на съвременния учебен процес. Това ще даде възможност да се използва в максимална степен споделянето на ресурси, включително и на ноу-хау, между партньорските университети и/или между студентите и техните университетски преподаватели и ментори.

Проектът залага на включване на голяма част от преподавателите, участващи в неговата реализация, в програмите за повишаване на квалификацията и/или за краткосрочна специализация в чуждестранните партньори, като делът на младите учени трябва да е не по-малко от 15 на сто. Предвидено е да бъдат реализирани 15 съвместни програми с партниращи български висши училища, както и да се въведат 7 нови програми с дигитално образователно съдържание, включително за дистанционно обучение. Ще бъдат въведени 2 учебни програми за обучение на чужд език, съвместно с чуждестранни висши училища и научни организации.

Проектът ще осигури подкрепа на студенти за развитие на предприемачески умения и дигитална креативност. За проекта е предвидена 30-месечна реализация, като всичко горепосочено ще допринесе за повишаване на качеството на обучението по Икономика в УНСС и в България, както и за подобряване на качеството на научните изследвания в УНСС и в другите университети-партньори.