Предложение за промяна на разпоредбата на чл.4, т.19 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Г-Н ПЛАМЕН НУНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ОТНОСНО: Предложение за промяна на разпоредбата на чл.4, т.19 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НУНЕВ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) е…

Писмо относно процедура за установяване на наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС И ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МС ДО Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Относно: процедура за установяване на наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (Обн. ДВ. Брой 10, 04.02.2020 г.,…

Становище на КРИБ относно Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и проект на Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България след като обсъди със своите членове като цяло изразява подкрепа за проектите на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. Смятаме, че проектите са разработени на високо професионално ниво и са в съответствие с актуалната бюджетна…

Становище на КРИБ относно Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изразява положително становище относно Проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. Бюджета на НЗОК за 2021г. е приет с балансирано бюджетно салдо. С него се постига гарантиране на пакета здравноосигурителни дейности в обхвата на задължителното здравно осигуряване, като спрямо закона за 2020 г., през…

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

ПРОФ. КОСТАДИН АНГЕЛОВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА   ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,   Във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и…

Декларация на АОБР в подкрепа на настоящата данъчна система в България

Във връзка със зачестилите политически изказвания относно промяна на политиката по доходите, обвързвана с промяна на данъчната система, представителните на национално равнище организации на работодателите АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, заставаме на принципна позиция в подкрепа на настоящата данъчна система на Република България, която е изготвена така, че да осигурява предвидими условия за…

Позиция на КРИБ във връзка с публикуваното на сайта на Министерство на финансите предложение за създаване на „Държавна петролна компания"

Във връзка с публикуваното на сайта на Министерството на финансите предложение за създаване на държавно предприятие „Държавна петролна компания“, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България използва случая да изрази за пореден път принципната си подкрепа в посока осигуряване на действителна конкуренция на пазара на горивата. Ние намираме, че създаването на такава структура несъмнено ще…

Благодарствено писмо до парламентарната група "Движение за права и свободи"

Г-Н МУСТАФА КАРАДАЙЪ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА  „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАДАЙЪ,   От името на ръководството и членовете на КРИБ бих искал да благодаря на парламентарната група „Движение за права и свободи“, на Вас и на г-н Йордан Цонев, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, за прецизирането на мярката…

Позиция на КРИБ в подкрепа на предложението на Български фармацевтичен съюз за временно въвеждане на генерично заместване на лекарствени продукти

Становището на КРИБ за генерична замяна по време на извънредното положение е единствено в полза на пациентите и с дълбоко уважение към благородната професия на лекарите и всички здравни специалисти. Водени от това уважение и към професията на фармацевтите, подкрепихме предложението на Български фармацевтичен съюз за временно въвеждане на генерично заместване на лекарствени продукти. Предложението…