19.02.2015

Декларация на КРИБ в подкрепа за декларираното от "Българска петролна и газова асоциация" становище за затягане на мерките срещу сивия сектор в бранша "търговия с течни горива"

Изх. № 542-00-542/ 19.02.2015

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Г-Н БОЖИДАР ЛУКАРСКИ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

 
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Обръщаме се към Вас, за да изразим пълната си подкрепа за декларираното от "Българска петролна и газова асоциация" становище за затягане на мерките срещу сивия сектор в бранша "търговия с течни горива" .

В момент, в който основният проблем за решаване пред страната е намаляване на бюджетния дефицит, държавата следва да концентрира всичките си усилия към генериране на приходи, по-висока събираемост на данъчните задължения и пресичане на контрабандата. Количественото измерение на последната в сектор "течни горива" се изразява в гигантски злоупотреби от над 1.4 млрд литра дизел и се равнява на над 35% от годишния пазар на дизел в Република България (по данни от анализ на Министерство на финансите от януари 2015 и Националния статистически институт). В същото време според наскоро публикувано икономическо изследване България се нарежда на първо място сред държавите в Европейския съюз – с дял на сивата икономика от над 30%.

Според КРИБ, на фона на изнесените шокиращи факти, затягането на контрола е единственият възможен начин за ограничаване на укриването на данъци и пресичане на контрабандните канали. Правителството не следва да се огъва под популисткия натиск и да отстъпва от заявената си политика в сектор горива.

На редовно заседание на УС на КРИБ, провело се на 18.02.2015 г., организацията детайлно обсъди декларациите на БПГА (в подкрепа на засилване на контрола в бранша) с участието на засегнатите страни, сред които представители на земеделския, транспортния и строителния сектор.

Категорично заявяваме, че всяка форма на държавно регулиране по затягане на контрола в отрасъла следва да се прилага спрямо всички лица, извършващи доставки, съхранение и зареждане с течни горива, каквато е и философията на Закона.

На заседанието на КРИБ бе обсъдена сравнително ниската цена на системите за измерване и контрол, които следват да бъдат закупени и монтирани от т.нар. стационарни ведомствени бензиностанции. По отношение на снабдяването на земеделски и други машини на мястото, на което те извършват своята дейност, взехме предвид изискванията на Конвенцията ADR за превоз на опасни товари по шосе. Съгласно нея превозът на горива до 1000 литра на транспортно средство може да се извършва, без да бъдат спазвани изискванията й. Това е разумно количество за малкия и среден бизнес, което гарантира безпроблемно осъществяване на различните му дейности (транспорт, строителство, земеделие).

Според първоначалния проект на НИД на Наредба № Н-18, подкрепян напълно от КРИБ, изискването към т.нар. мобилни обекти е единствено поставянето на фискални устройства, чиято стойността е незначителна. Относно всички други проблемни аспекти КРИБ ще потърси чрез своите партньори – БПГА и други браншови организации, подходящи форми за финансиране на мобилните доставки, които да не препятстват контрола.

Не на последно място КРИБ настоява за засилване на контрола при внос на горива и суров петрол, особено през пристанищната инфраструктура на Република България.

В тази връзка още веднъж настояваме Правителството да прояви твърдост и последователност по отношение на затягане на контрола над т.нар. ведомствени бензиностанции и мобилни обекти.

/П/  КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРИБ