24.06.2015

Декларация на национално–представените работодателски организации във връзка с планирания скок на цената на електроенергията

ОТНОСНО: Планиран скок на цената на електроенергията от 01.07.2015 г.

В продължение на активно изразяваната от нас позиция срещу планираното поскъпване на електроенергията от 01.07.2015 г. – между 13% и 20% за преобладаващата част от предприятията в България и настояването ни да се въведат европейските политики и най-добри практики в сектор „Енергетика“, днес, 24 юни 2015г. бе проведена среща под председателството на Министър-председателя на Република България с ресорните вицепремиер, министри на енергетиката, икономиката и финансите, представители на държавните дружества в сектор „Електроенергетика”, национално-представените работодателски организации и синдикални лидери.

Заявен, обсъден и потвърден от участниците бе ясен ангажимент за организиране и реализация на реформа в сектора, чиято крайна цел е постигане на параметри, които да позволят на КВЕР да преразгледа цялостния ценови модел с оглед балансиране на интересите на страните и въздържане от промени в цените както за стопанските, така и за битовите потребители.

Набелязани бяха конкретни мерки, както по отношение ограничаване на модела на субсидиране на ВЕИ, високоефективните комбинирани производства и дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия (ДДИЕЕ), вкл. чрез адекватни законодателни инициативи, така и спрямо управлението на държавните дружества в сектора, разработването на активни търговски политики за реализация на електроенергията на вътрешен и външен пазар.

Утвърди се и изграждането на контролен обществен орган за разработване и мониторинг на реформите в сектора, включващ ресорните министри, провеждащи реформата, както и представители на работодателските и синдикалните организации.

Въпреки отбелязания напредък в процеса на установяване на реалните проблеми за дефицити и дисбаланси в сектора, както и демонстрираното от страните желание за намиране на устойчиви решения, ние отчитаме, че сме едва в началото на този процес.

Ето защо ясно и категорично заявяваме, че ще продължим с планираните от нас действия, в т.ч. масово спиране на производства в продължение на един час на 26-ти юни – между 11:00 и 12:00, с което ще дадем недвусмислен сигнал за намеренията си да гарантираме необратимост на реформаторските процеси, да подкрепим усилията на ресорните министри да стартират жизненоважните промени в сектора и да се противопоставим на установените с години модели на безконтролни кражби и злоупотреби.

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ