01.06.2015

Форум на КСБ за перспективите през новия програмен период

Камарата на строителите в България (КСБ) организира конференция „Кохезионна политика 2014 – 2020 –  предизвикателства и перспективи“. Форумът бе под патронажа на Искра Михайлова – председател на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. От българска страна в събитието взеха участие зам. министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова представи основните проекти на София през програмния период 2014  –  2020 г. В конференцията се включиха и председателят на КСБ инж. Светослав Глосов, инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ и зам.-председател на КРИБ, Витория Алиата ди Вилафранка, директор на Главна дирекция „Регионална и урбанистична политика“ на ЕК, и Маргарете Хофман от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

По време на конференцията бяха представени добри практики при изпълнението на проекти в строителния сектор от водещи фирми в бранша.

Форумът бе възможност в началото на новия програмен период 2014  – 2020 г. да се направи оценка на  резултатите от финансирането по политиката на сближаване 2007  – 2013 г. за хората и бизнеса, да се определят поуките от изпълнението на оперативните програми за досегашния период, както и да се очертаят основните предизвикателства и възможности през следващите години.

По време на конференцията инж. Светослав Глосов, председател на УС на КСБ, представи становището на Експертния съвет към КСБ, че е нецелесъобразно изграждането на 15-километров тунел през Кресненското дефиле. „Камарата подкрепя Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ в изготвянето на алтернативен вариант за преминаване през дефилето с къси тунели, естакади и наземен път“, подчерта инж. Глосов. Той изложи  и основните насоки за развитие на Камарата. Сред тях е приемането на нов Закон за обществените поръчки, в който да се въведат правилата на новата европейска директива за търговете. Целта е да се създаде ясна и конкурентна среда в сектора.

Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие на ЕП, подчерта важността на целесъобразното усвояване на всяко евро, идващо от европейския бюджет.

„75% от финансирането за страната ви са разплатени към днешна дата. Остават още около 2 млрд. евро. Едва ли някой в България ще почива това лято, защото средствата трябва да бъдат разплатени до края на 2015 г.“, заяви Витория Алиата ди Вилафранка, директор на Главна дирекция „Регионална и урбанистична политика“ на ЕК.