15.10.2008

КРИБ организира кръгла маса по ОП "Конкурентоспособност"

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) съвместно със СИБАНК организира кръгла маса на тема: "Новите перспективи пред бизнеса по ОП "Конкурентоспособност", която се проведе на 15 октомври 2008 г. в хотел Хилтън, София. Над 80 представители на фирмите, членуващи в КРИБ, участваха в срещата.
Форумът бе открит от Министъра на икономиката и енергетиката г-н Петър Димитров, който представи пред бизнеса новите възможности за кандидатстване с проекти по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.". Той обяви старта на още две нови схеми – за технологична модернизация в малките и средните предприятия и за големите фирми. Стойността на всяка от схемите за безвъзмездно финансиране е 68.450 млн. лв.

Всички 200 млн. евро по Приоритетна ос 3 на ОП "Конкурентоспособност", предназначена за развитието на предприятията, да бъдат преведени наведнъж в създадената Българска банка за развитие. Затова почти цяла година Министерството на икономиката и енергетиката води преговори с Европейския инвестиционен фонд, каза пред членовете на КРИБ министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Така от следващата година тези средства ще могат да се ползват от бизнеса за кредитиране. "Принципът ще е револвиращ, така че в края на периода, парите все пак ще останат в България и ще могат да се ползват и в бъдеще. Това е важна мярка. Поставих въпроса на Европейския инвестиционен фонд, доколко може да ускорим процеса. Хубавото на Европа е, че има тежки, сложни и много прозрачни процедури, но и бавни и няма как да стане по-рано", каза министърът.
Той обясни още, че от началото на следващата година ще бъде реализирано дружеството със специална цел, като парите ще бъдат преведени в него, като явно най-рано в средата на следващата година този ресурс ще бъде достъпен за бизнеса, уточни министърът. "Ще използваме и политически лостове, ако може по някакъв начин да ускорим процеса, за да се ползват по-рано средствата", каза още Димитров.