30.04.2015

Отворено писмо относно последните тревожни събития в българското здравеопазване

С настоящето отворено писмо Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) изразява пред българското власти и общество притеснението на нашите членове от водената в момента здравна политика, анонсите за промени, които ръководеното от д-р Петър Москов ведомство дава и начина им на артикулиране.

От началото на управлението на правителството досега всекидневно сме свидетели на противоречиви изказвания, неподкрепени с икономически и финансови анализи и правни аргументи от страна на екипа на Министерство на здравеопазването, и в частност на министър Москов. Вече имахме възможност да изразим учудването и разочарованието си от това, че първите промени в Закона за здравно осигуряване бяха одобрени от правителството, без по никакъв начин да бъдат консултирани със социалните партньори, както и от предложената идея за одържавяване на Националната здравноосигурителна каса. Нашите членове многократно са изразявали недоволството си от, меко казано, нетолерантното намерение на министъра на здравеопазването да лиши пациенти от малцинствата от здравна помощ, както и от прибързаното предложение давността за здравни вноски да бъде 15 години.

Изключително притеснени сме и от анонса за разделянето на здравните услуги на основен и допълнителен пакет, тъй като по наше мнение това ще доведе до увеличаване на разходите на нашите компании за здравни услуги, като нашите служители ще бъдат принудени да доплащат, без да могат да се възползват от правата си на здравноосигурени. Смятаме, че дори и идеята да е добра, тя по никакъв начин не е разяснена прозрачно и публично, нито е подкрепена с прогноза за въздействието й. В нашата организация всекидневно се получават сигнали за забавено лечение, липса на лекарства, ниско качество на здравната услуга. Това, освен негативно влияние върху нашето общество в чисто хуманен смисъл, има и негативно влияние посредством нашите служители и върху икономическите резултати на българските бизнес организации.

Особено безпокойство събудиха последните и засега единствени преки действия на здравния министър – уволнението без мотиви на директора на една от най-добре работещите държавни болници „Св. Иван Рилски“ – д-р Дечо Дечев. Последващият анонс беше, че причината за това е, че той не е съгласен със здравната реформа и конкретно със сливането на девет държавни болници. Министърът оповести, че същата съдба очаква всеки, който се противопостави на плановете и идеите на министерството.

Сигурни сме, че всеки демократично убеден гражданин ще се съгласи с нас, че сигналът, който изпраща тази саморазправа с успешен мениджър, говори за автократизъм, разчистване на лични сметки и дори политически непрофесионализъм, които нито един министър не би трябвало да проявява в своята работа в услуга на българското общество.

КРИБ, в качеството й на професионална организация, няма конкретно мнение по въпроса с уволнението на Д-р Дечев, тъй като не сме запознати в детайли с подробностите от процеса, но сме съпричастни и споделяме тревогите на лекарите за тяхното бъдеще и на пациентите за начина на грижа за тяхното здраве.

Като най-голям осигурител на работещите в България считаме, че изразходването на средствата от здравни вноски и мениджмънтът на лечебните заведения, притежавани от държавата, трябва да бъдат максимално прозрачни и да бъдат управлявани в интерес на осигурените, т.е. на всички нас.

Наше категорично мнение е, че единствено чрез диалог с всички заинтересовани страни, с подробно разясняване на предложенията и обществен консенсус, здравното министерство ще постигне съгласие по тази толкова важна реформа, както и спокойствие сред гражданите за тяхното здраве.

От името на нашите членове изразяваме и надеждата, че нашият апел ще бъде чут и разбран конструктивно, като в бъдеще в сферата на здравеопазване ще се прилагат демократични и партньорски принципи в полза на българското общество.