24.02.2015

Предложения на национално представителните работодателски организации за усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система