24.02.2015

Отворено писмо на КРИБ и БФИЕК: Индустрията настоява за над 20 % намаление на цената на природния газ от м. април

ДО

МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДКЕВР

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БУЛГАРГАЗ ЕАД

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

ИНДУСТРИЯТА НАСТОЯВА ЗА НАД 20 % НАМАЛЕНИЕ НА ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ  ОТ м. АПРИЛ

Настояваме за незабавно преразглеждане политиката на регулиране на цените на природния газ. Цените на петрола достигнаха най-ниски нива за последните 5 години, а все още няма ефективно намаление на цената на природния газ за индустрията в България. На графиката са представени регулираните цени на природния газ в България по тримесечия от началото на 2006г. до март 2015г. В момента плащаме над 600лв./1000нм3 газ.

Няколко фактора са дестабилизиращи за конкурентоспособността на икономиката:

  1. Индустрията няма достъп до много доставчици и ликвиден пазар на природен газ.
  2. Цените са силно обвързани с тези на кошница от алтернативни петролни горива, което в конкретния момент на ниски цени на петрола би трябва да се отрази в рязък спад на разходите за природен газ, но това не се случва.  Графиката показва, че към днешна дата, регулираните цени на природния газ в България се доближават до нивата от 2008г., когато  цената на петрола достигна 145USD, а сега е почти три пъти по-ниска. В резултат средната спот цена в Хенри Хъб в момента е 4,25 пъти по-ниска тази през 2008г. за същата точка на доставка. Допълнително влияние оказва и революцията на неконвенционалния добив и ликвидността на пазара. При огромните разлики в цените на енергията, няма как българската икономика да е конкурентна на световните пазари! Не е ясно, защо регулираните цени на природния газ в България не реагират на спада в цените на петрола?
  3. Настояваме Булгаргаз ЕАД да се възползва от успешните модели за управление на валутния риск. Не приемаме тезата, че задължението за провеждане на процедури по ЗОП не позволява на компанията да се хеджира от валутния риск. Най-лесно е да прехвърлиш риска към потребителите през регулирана цена.

Бизнесът очаква чувствително намаление на цената на природния газ от началото на април, поне с 22,7%. И няма да подкрепим поредно задържане на цените. Без конкурентни на световните цени на природен газ, няма как индустрията да е конкурентна.

23.02.2015 год.

С уважение,

Кирил Домусчиев

Председател на УС на КРИБ
 

Константин Стаменов

Председател на УС на БФИЕК