17.05.2011

КРИБ участва в обсъждане на проектозакон за публично-частното партньорство

Председателят на КРИБ Огнян Донев и изпълнителният директор Евгений Иванов участваха на 17 май 2011 г. в обсъждане на проект на закон за публично-частното партньорство, който бе представен от главния секретар на Министерския съвет Росен Желязков.

Според проектозакона  държавата ще има право да прекратява предсрочно договори за концесии, ако прецени, че е увреден общественият интерес.

"Това носи риск частният партньор да бъде отстранен по конюнктурни или политически причини", коментира председателят на КРИБ. Бизнесът ще иска този член да отпадне. "Изготвянето на закона е добро само по себе си, но в него липсват стимули за бизнеса да участва, особено в проекти със социална насоченост", каза Огнян Донев.

"Предложенията на правителството са главно за строителни концесии и партньорства, но не ги регламентира в областта на услугите", коментира Петър Статев от Клъстера за информационни и комуникационни технологии.

"Проектозаконът дава възможност община и частна фирма да направят нова болница или училище", каза Росен Желязков. Обект на публично-частно партньорство може да бъде дори изграждането на паркове и градинки. Проектът дава възможност да се правят и публично-частни фирми за конкретни проекти.