23.10.2015

Позиция на КРИБ относно електроенергийните предизвикателства